Integratieklas

De Blauwe Bloem

Onze integratieklas bestaat uit jongeren met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Zij krijgen in een eigen leslokaal onderwijs op onze school. Naast de gezamenlijke deelname aan pauzes, vieringen en projecten zorgen de wekelijkse integratielessen binnen ons reguliere programma (met name praktisch kunstzinnige vakken) voor de verbinding tussen de leerlingen.

Integreren doe je samen

Tijdens de integratielessen ontmoeten onze leerlingen elkaar. Iedere Blauwe Bloemleerling heeft gedurende meerdere jaren een reguliere leerling als persoonlijk maatje en daarnaast per integratieles een vaste contactleerling. Ons uitgangspunt is dat wederzijdse acceptatie belangrijk is voor onze maatschappij. Dit leren onze leerlingen van het Novalis en De Blauwe Bloem hier al: binnen één school!

Aan een aanmelding gaat altijd een uitgebreid oriënterend gesprek en een beeldvormingsprocedure vooraf. MBS Eindhoven neemt de beslissing over toelating en plaatsing in De Blauwe Bloem. Er zijn maximaal 13 plaatsen beschikbaar.

Aanmelden

Maandag       08.30 – 14.45
Dinsdag         08.30 – 14.45
Woensdag     08.30 – 12.30
Donderdag    08.30 – 14.45
Vrijdag            08.30 – 14.45

De groep is samengesteld uit leerlingen van verschillende leeftijden en met verschillende ondersteuningsbehoeften. In het lesprogramma ligt de focus op samenwerken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, reflectie en persoonlijke begeleiding.

Ook besteden we aandacht aan belangrijke VSO-vakken zoals mondelinge en schriftelijke taal, rekenen, ‘leren leren’ en praktijkvakken als koken en huishoudkunde.

De Blauwe Bloemleerlingen volgen onderwijs op het Novalis College, maar staan ingeschreven bij de MBS Eindhoven, een school voor ondersteunend onderwijs. Tussen beide scholen is sprake van een intensieve samenwerking op het gebied van speciaal voortgezet onderwijs en integratie.

Integratieklas
De Blauwe Bloem,
aanmelden bij MBS Eindhoven

040 2515859 (contactpersoon Marinka van Kempen)