Onze vakken

Op het Novalis krijg je alle vakken die je op een andere school ook krijgt zoals talen, wiskunde, natuurkunde en geschiedenis. Maar wij doen meer. Ook vakken als drama, smeden, koken en textiel komen bij ons aan bod.

Bij het vak Nederlands leer je zorgvuldig formuleren aan de hand van schrijfopdrachten en mondelinge presentaties. Literatuur neemt een belangrijke plaats in en grammatica wordt, zowel taal- als redekundig geoefend.

Bij de vakken Frans, Duits en Engels kom je op verschillende manieren in aanraking met deze talen. Je leert deze talen kennen door middel van o.a. literatuuronderzoek, het oefenen van mondelinge, schriftelijke, luister- en leesvaardigheden en het oefenen van de grammatica.

Je maakt kennis met het ontstaan van de economie en de economie in onze tijd. Je leert begrippen kennen en de daarbij horende vaardigheden. Economische vraagstukken kom je overigens ook tegen in vakken als aardrijkskunde en wiskunde. De winkelstage in klas 9 geeft het vak nog extra verdieping.

Uiteraard bieden we op het Novalis de volledige examenstof aan, en is er de keuze tussen wiskunde A of B voor HAVO- en VWO leerlingen. Net als op de meeste middelbare scholen, gebruiken we hierbij de methode Getal en Ruimte. Wat is er dan anders bij het Novalis?

We bieden een aanzienlijk gedeelte van de stof in de vorm van hoofdonderwijs aan. Van de 8 hoofdonderwijsperiodes per jaar zijn er typisch 2 voor wiskunde, namelijk een algebra- en een meetkunde onderwerp. Daarnaast heeft klas 10 (Havo en VWO) ook een landmeetkamp.

Deze bijzondere schoolboekvrije onderwijsvorm, alleen te vinden bij vrije scholen, is diep geworteld in het antroposofisch gedachtengoed. In een hoofdonderwijsperiode van 4 weken krijgen leerlingen intensief les: iedere ochtend 2 lesuren. Ze maken hun eigen periodeschrift waarin ze hun aantekeningen van de lesstof kunstzinnig verwerken. Ook bij de afsluiting en beoordeling van een periode speelt de kunstzinnige verwerking een rol: het periodeschrift krijgt een woordbeoordeling, en de toets kan bijvoorbeeld in de vorm van een poster of werkstuk zijn.

Tijdens het vak natuurkunde worden natuurkundige wetten en theorieën behandeld en oefen je het waarnemen, onderzoeken en reflecteren. Je ontwikkelt niet alleen de vakkennis, maar je leert ook zelfstandig oordelen.

Je leert door middel van het doen van proeven exact waarnemen. Je maakt kennis met abstracte scheikundige begrippen en processen, zoals het periodiek systeem, de elementenleer en het atoommodel.

Hierbij vergaar je kennis over plant, dier, mens en de samenhang met de omgeving. Thema’s als voeding, seksuele voorlichting en verslaving komen aan bod. Tijdens de hogere leerjaren worden onderwerpen als DNA en de evolutie behandeld, werk je met de microscoop en komen wetenschappelijke thema’s ter sprake.

Bij aardrijkskunde leer je de wereld kennen. Je leert over natuurlijke verschijnselen als vulkanisme, aardbevingen, gebergtevorming en klimaatverandering, maar ook over menselijke activiteiten als globalisering, bevolkingsgroei en migratie. Kortom: aardrijkskunde helpt je de wereld van vandaag én morgen beter te begrijpen.

Het vak geschiedenis plaatst het verleden, heden en de toekomst in een breder perspectief. Leerlingen kijken naar hoe de ontwikkeling van de mensheid is verlopen en wat dit betekent voor vandaag en morgen. In de lessen komen o.a. aan bod; de Prehistorie, Oude culturen, de Middeleeuwen, ontdekkingsreizen en het begin van de Nieuwe tijd, de industriële revolutie en natuurlijk de ontwikkelingen in de vorige eeuw tot nu.

Tijdens de lessen maatschappijleer maak je kennis met actuele maatschappelijke en politieke vraagstukken. Je ontwikkelt met behulp van onderzoeks- en verwerkingsopdrachten en klassikale gesprekken, jouw kijk op de dingen.

Tijdens het vak kunstgeschiedenis worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld: prehistorische kunst, kunst van de Egyptenaren, Grieken en Romeinen, Islamitische kunst, Byzantijnse kunst, Romaanse en Gotische kunst, kunst van de renaissance, internationale barok, de Nederlandse barok, de Gouden Eeuw en Rembrandt, de muziekgeschiedenis en de modernere kunst. Je leert de samenhang tussen diverse stromingen kennen en je inleven in kunst door middel van de verwerking van je eigen waarneming in werkstukken. De cultuurreis in het examenjaar is een bijzondere afsluiting van het vak kunstgeschiedenis.

Tijdens deze vakken ontwikkel je creativiteit, praktische vaardigheden en wilskracht. In de eerste jaren maak je kennis met materialen en technieken. In het verloop van de schoolloopbaan komt de nadruk steeds meer te liggen op jouw eigen initiatief en inzicht. De werkstukken worden vrijer en kunstzinniger.

Muziek is een middel tot ontplooiing, verbinding, expressie, cultuuroverdracht en het in contact komen met je innerlijk. Je maakt kennis met verschillende muziekstijlen. Er wordt gewerkt aan ritmische vaardigheden en het vermogen om muziek te doorgronden. In de hogere leerjaren krijg je koorzang.

Je gaat flink aan de slag met het bewegen in sport en spel, het kunnen incasseren, sportiviteit en je uithoudingsvermogen. Samen bewegen in teamverband, bewegen en regelen, bewegen en gezondheid; je ontwikkelt een positieve houding, je leert veel en bent samen met anderen volop in beweging.

Bijzondere vakken en vakgebieden van de vrijeschool

Een van de smakelijkste vakken is koken. In een leskeuken bereiden de leerlingen van de 7e en 8e klas een recept. De gerechten die de leerlingen maken zijn vegetarisch en biologisch. Daar waar mogelijk wordt gewerkt met seizoens- en streekgebonden producten. Hoe maak je van een recept een gerecht? Welke ingrediënten heb je nodig? Wat is de volgorde van handelen? En wie doet wat?

Tijdens de muzieklessen in de klassen 7, 8 en 9 wordt een basis gelegd voor het zingen in groepsverband en/of het schoolkoor. De klassen 10 en 11 krijgen wekelijks koorles.

Je leert je vrij te bewegen en vrijuit te spreken en spelen voor publiek en je leert om je in te leven in verschillende personages. Samenwerking is hierbij belangrijk. Wat zet je neer als groep en hoe stimuleer je daarmee je zelfvertrouwen? Je oefent vaardigheden door het spelen van scenes, te improviseren en toneelstukken op de planken te zetten.

Het Novalis heeft een smidse. Daar leer je in de zevende en achtste klas de kracht van het vuur en je eigen kracht kennen. Aan de hand van jouw ontwerp ga je aan de slag en smeed je een gebruiksvoorwerp. Een mooie kennismaking met de techniek.

In de negende klas staan het hoofdonderwijs en de werkweek in het teken van geologie, vulcanisme en de geschiedenis van de aarde.

Aan het einde van de schoolloopbaan neem je met jouw klas aan de biografieperiode deel. Door grote verbanden in de biografie te ontdekken bij jezelf en bij klasgenoten kun je meer inzicht krijgen in de mens maar niet in de laatste plaats in jezelf.

Creatieve technologie is vakoverstijgend onderwijs. In onze leerlijn creatieve technologie koppelen we de ambachtelijke vakken aan nieuwe technieken. Ook worden kunst en techniek gestimuleerd in diverse andere schoolvakken. In het Nov@lab wordt gewerkt aan vaardigheden om ‘makend’ te leren denken. Basiselektronica, solderen, 3D- ontwerpen en -printen, coderen en lasersnijden: je gaat het allemaal meemaken. Het Novalis bereidt je voor op de toekomst!

Deze tijd vraagt naast kritisch en creatief denken en ondernemerschap vaardigheden als:

ICT-basisvaardigheden: de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de werking van computers en netwerken te begrijpen en om de bediening, de mogelijkheden en beperkingen van technologie te begrijpen.

Informatievaardigheden: het scherp kunnen formuleren en analyseren van informatie uit bronnen.

Mediawijsheid: de kennis, vaardigheden en mentaliteit om bewust, kritisch en actief te kunnen bewegen in onze mediawereld.

Computational thinking: de denkvaardigheid die je in staat stelt de principes van digitale technologie te begrijpen.

Deze vaardigheden komen samen in het vak mediapedagogiek. Met deze vaardigheden leer je alert, verstandig en gemakkelijk te schakelen tussen digitale vaardigheden

In het voorexamenjaar en het examenjaar van zowel vmbo-t, havo als vwo kennen we atelierklassen. Als je hiervoor kiest, volg je het examenvak drama, beeldende vorming of muziek, gekoppeld aan het vak kua (kunst algemeen).

De vakken zijn zowel praktisch als theoretisch. De praktische afronding gebeurd door presentaties voor publiek.

In het hoofdonderwijs in klas 12 gaan we door grote denkrichtingen uit het verleden en komen verschillende filosofische thema’s, ook heel actuele onderwerpen, aan de orde. Hoe kunnen we via het denken overzicht krijgen over het bestaan?

In de twaalfde klas bedenk, bereken en teken je je eigen huis. Er moeten een bouwplan en een plan van eisen komen, en je plannen moeten redelijk uitvoerbaar zijn. Als het lukt, ben je een stap verder in je verhouding tot de wereld.

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen voorbereid worden op de maatschappij. Dit doen we niet alleen tijdens de lessen maar ook door middel van stages. 

Winkelstage: In klas 9 ga je 2 weken werken in een winkel. Hier ervaar je alle facetten van een winkel. Je leert waar producten vandaan komen en via welke wegen ze uiteindelijk bij de consument terechtkomen.

Zorgstage: In klas 10 ga je twee weken meedraaien in een zorginstelling. Hier ervaar je hoe het voelt je dienstbaar op te stellen ten opzichte van de medemens. Je leert mee te leven met een ander en ondervindt dat verschillende mensen verschillende behoeften hebben. Na deze stage ben je je vaak meer bewust van wat een werkelijk menswaardig leven inhoudt.

Lees meer in een artikel uit de Seizoener.

Bedrijfsstage: In klas 11 werk je twee weken in een industrieel bedrijf. Hier ervaar je hoe het leven van veel mensen in onze wereld eruit ziet. Je leert je eigen idealen tegenover de harde werkelijkheid van het werken in de industrie te plaatsen. Deze stage verdiept zich nog meer in de verhalen die schuil gaan achter de producten die wij dagelijks gebruiken. Waar je tijdens de winkelstage kennis hebt gemaakt met het proces en de reis die veel producten hebben afgelegd, heb je nu mogen ervaren hoe een leven van de productie eruit kan zien. Dit bewustzijn maakt dat je meestal zorgvuldiger met de materiële wereld hebt leren omgaan.