Vrijeschool voor vmbo-t, havo en vwo

Het Novalis College maakt deel uit van de nationale en internationale vrijeschoolbeweging. Over de hele wereld zijn er momenteel ruim 800 vrijescholen.

Iedere klas en iedere leerling is anders. In ons onderwijs houdt de docent hier rekening mee en past uitleg en werkvormen aan op de verschillende niveaus, leerstijlen en type leerling(en). Tot en met klas 9 volg je alle lessen met je ‘eigen’ klas. Vanaf het moment dat je een profiel hebt gekozen, werk je in lesgroepen met leerlingen die dezelfde vakken volgen. Vakken die iedereen volgt, zoals Nederlands, Engels, LO en het hoofdonderwijs heb je wel altijd met je ‘eigen’ klas.

Ontmoetingsplaats

Ontmoetingsplaats

Waar in een veranderende wereld respect en intercultureel bewustzijn pijlers zijn. Waar leerlingen elkaar kennen en oog hebben voor wat de ander nodig heeft.

Lerende omgeving

Lerende omgeving

Waar waardevolle uitgangspunten en vernieuwing de kern vormen van onderwijs. Waar leerlingen en leraren elkaar motiveren, stimuleren en samenwerken voor het beste resultaat.

Inspirerende omgeving

Inspirerende omgeving

Waar we elkaar de ruimte geven om te ontdekken, te creëren en onszelf te zijn. Waar alle talenten tellen en leerlingen worden uitgedaagd tot groei die bij hen past.

Geschiedenis

Het Novalis College is een vrijeschool voor voortgezet onderwijs.
De vrijeschool (internationaal ook bekend als Waldorfschool)
werkt vanuit de pedagogische inichten van de antroposofie.
Deze is ontwikkeld door Rudolf Steiner (1861-1925).

1919

Eerste Waldorfschool

De eerste Waldorfschool werd in 1919 in Stuttgart (D) opgericht.

Nederlandse Vrijeschool

De eerste Nederlandse vrijeschool kwam er in 1923 in Den Haag.

1923

1972

Vrijeschool Brabant

In 1972 werd in Eindhoven de eerste vrijeschool opgericht: de Vrije School Brabant.

Novalis College

In 2000 splitste het voortgezet onderwijs zich af. De school voor voortgezet onderwijs kreeg de naam Novalis College en maakt sinds die tijd met de scholen voor voortgezet vrijeschoolonderwijs in Zeist en Nijmegen deel uit van SGVVS.

2000

Kom je bij ons werken?