Schoolgids

Het Novalis College vormt met de Stichtse Vrije School in Zeist en het Karel de Grote College in Nijmegen één scholengemeenschap voor vmbo-t, havo en vwo. Waar mogelijk, zoeken de drie vestigingen samenwerking en proberen ze gezamenlijk zaken af te stemmen. Daarnaast heeft elke vestiging ook de vrijheid om een eigen stempel op de school te drukken. Deze schoolgids is daarvan een voorbeeld: enerzijds treft u hierin hoofdstukken aan, die de gehele scholengemeenschap betreffen, anderzijds vindt u veel informatie over de eigen vestiging.

Al lezend en bladerend kunt u een beeld krijgen van wat u van de school mag verwachten en op welke wijze de school met onderwijs en opvoeding omgaat. Daartoe treft u informatie aan over de doelstellingen en werkwijzen, de betrokkenheid van ouders, rechten en plichten en vele andere zaken, waaronder praktische informatie over roosters, vakanties en dergelijke.

Wij denken dat deze gids u een goed beeld geeft van de school, met haar algemene en bijzondere kenmerken. Tegelijk beseffen wij dat het wezenlijke van de school moeilijk in een schoolgids te vangen is. Wie de school beter wil leren kennen, kan het beste een open dag of een van de jaarlijkse evenementen bezoeken. U bent van harte welkom.

Voor de leesbaarheid leest u in deze schoolgids ‘ouders’, waar we ouders én verzorgers bedoelen.