Vrijeschoolonderwijs

Het Novalis College is een vrijeschool. Dat betekent niet dat jij zelf bepaalt wat je wilt leren of dat we geen regels kennen. Met het woord 'vrij' bedoelen we dat je je in vrijheid op elk vlak kunt ontwikkelen. Je werkt niet alleen toe naar een diploma, maar leert jezelf kennen. Je leert waar je talenten en je drempels liggen, je leert jouw plek op de wereld tussen anderen innemen.

Op het Novalis ontwikkel je het denken, het doen, het onderzoeken, het maken en je sociale vaardigheden. We bieden onderwijs waarin we zowel het hoofd (denken), als het hart (voelen) en de handen (willen) aanspreken. De thema’s en inhoud van de vakken zijn afgestemd op jouw leeftijdsfase. We nodigen jou uit om intellectueel, creatief en sociaal het beste in jezelf naar boven te halen. Door te oefenen en veel te leren ontwikkel jij je in de volle breedte en krijg jij een goede basis voor je leven. We geven de gewone leervakken die je op elke school voor voortgezet onderwijs krijgt en daarnaast veel creatieve- en doevakken.

Iedere klas en iedere leerling is anders. In het vrijeschoolonderwijs houdt de docent hiermee rekening en past uitleg en werkvormen aan op de verschillende niveaus, leerstijlen en type leerling(en).

Video afspelen

Bij alle periodes geldt dat deze voor alle niveaus (tenzij anders vermeld) en voor alle leerlingen toepasbaar zijn. Na leerjaar 10 zijn alleen havo/vwo nog in onze school en na leerjaar 11 alleen vwo. In de hogere leerjaren komt het voor dat voor bepaalde vakken geen periode meer is, omdat alle lesstof dan in de meer examengerichte vaklessen plaatsvindt. Onze hoofdonderwijsperiodes zijn terug te vinden bij de jaarkarakteristieken.

Jaarkarakteristieken

Het uitgangspunt is dat het didactische en het pedagogische altijd met elkaar verbonden zijn. En wel zo dat de didactiek van een docent wordt ingegeven door pedagogische vraagstukken. Wat heeft dit kind nu nodig om een stap te kunnen zetten? Wat heeft deze klas nodig om met elkaar op een prettige en constructieve manier samen te werken? Vanuit de antwoorden die je formuleert op dit soort vragen, kom je tot keuzes voor bepaalde didactische vormen of lesactiviteiten.

Ontwikkelingsstof

Vrijeschool opvoedkunst gaat over de ontwikkeling van jonge mensen. Elk leerjaar staat in het teken van een jaarkarakteristiek. Deze jaarkarakteristieken zijn ontstaan vanuit de ontwikkelingsfasen van de opgroeiende leerling en zullen in al onze lessen in meer of mindere mate zichtbaar zijn. De lesstof wordt gezien als een middel waaraan de jonge mens zich kan ontwikkelen. Vandaar de term ontwikkelingsstof.