Decanaat

Welkom bij het decanaat

Wij staan klaar om jou te ondersteunen bij belangrijke stappen die je voorbereiden op je toekomst. Of je nu voor de keuze van een profiel of vakkenpakket staat of dat je nadenkt over jouw studiekeuze of misschien wel een tussenjaar, wij helpen je graag op weg!

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

Loopbaanontwikkeling is een doorlopend proces. Wij vinden het belangrijk dat je vanuit zelfinzicht zelf een weloverwogen, bewuste keuze kunt maken. De profiel- en studiekeuze staan hierin centraal. (Her)ontdekken wie je bent en kijken welke opleiding/school/volgende stap er bij je past. Ons decanaat biedt LOB-lessen, studiekeuzebegeleiding, persoonlijke gesprekken en organiseert verschillende voorlichtingsactiviteiten, (studiekeuze)workshops en beroepenmarkten om jou te helpen in dit proces.

Via deze pagina houden we je graag op de hoogte van alle belangrijke data van voorlichtingsactiviteiten, informatie over onderwijsinstellingen, aanmelden, profiel- en studiekeuze en delen we graag handige websites, documenten en tips! Heb je vragen? Loop gerust binnen bij het decanaat of maak een afspraak: decanaat@novalis.nl. Wij zitten in ruimte 1.78 (nieuwbouw, 1ste etage, direct na de trappen rechts).

Decanaat

E-mail: decaan@novalis.nl
Riciëlle Smits – r.smits@novalis.nl
Sofie Cox – s.cox@novalis.nl (donderdag aanwezig)

Profielkeuze

In de 9e klassen is sprake van de profielkeuze en hebben de decanen lestijd om met de leerlingen verder te werken aan dit LOB-proces. Daarnaast vragen we de leerlingen om buiten onze schoolmuren ook zelf op ontdekkingstocht ze gaan. Zo kunnen zij zich breder oriënteren en verdiepen in studies en beroepen om uiteindelijk tot een voor hen passende richting en keuze te komen. De hulp van ouders/verzorgers is daarbij vaak nodig. Soms vragen we ouders/verzorgers op school om te komen vertellen over hun eigen loopbaan en hoe zij hierin hun keuzes hebben gemaakt. Deze wisselwerking levert vaak boeiende gesprekken en verrassende inzichten.

Mbo

Om de juiste vervolgstudie te kiezen adviseren wij open dagen te bezoeken. Tijdens deze dagen zie je welke opleidingen een mbo-school aanbiedt maar ook wat de opleidingen inhouden en wat je er later mee kunt gaan doen. En vergeet vooral niet het ‘proeven’ van de sfeer.
Kijk altijd op de website van de opleiding voor de meest actuele informatie rondom open dagen en meeloopdagen!

Open avonden kalender 2024 mbo’s in de regio

Overzicht open dagen mbo-instellingen in Nederland

 
Tips voor het bezoeken van een open dag
 

Met deze vijf tips ben jij klaar voor een open dag | Studiekeuzelab

Podcast: tips open dagen, meeloopdagen, proefstuderen

Wij raden onze leerlingen aan om in te schrijven voor een of meerdere meeloopdagen. Dit zijn dagen op vervolgopleidingen waarbij je een dag met een klas meeloopt om te ervaren of de opleiding bij jou past.

Meeloopdagen zijn altijd tijdens schooldagen. Verlof dient door ouders of verzorgers aangevraagd te worden door een e-mail te sturen naar absentie@novalis.nl. Tijdens een kennisweek of toets wordt geen verlof verleend.

De startdatum voor aanmelding in het mbo verschilt per mbo-instelling. Aanmelden kan vaak al vanaf oktober/november! Houd dus de websites goed in de gaten. Dit geldt vooral voor de opleidingen met een quotum (beperkt aantal plaatsen); voor de overige opleidingen geldt dat
aanmelden uiterlijk voor 1 april moet plaatsvinden.

1. Aanmelden gaat via CAMBO met DigiD (Centraal Aanmelden MBO). Je gaat hiervoor naar de website van de mbo-school van de opleiding.

2. Daarnaast vul je het DDD (digitaal doorstroom dossier) formulier in via Intergrip. De mentor ondersteunt de leerling hierin.

Aanmelden mbo-instellingen in de regio voor schooljaar 2024-2025. 

Summa College Vanaf 13 november
Yuverta College Vanaf 1 november 17:00 uur
Sint Lucas Vanaf 1 november 9:00 uur
De Rooi Pannen Vanaf 1 oktober
ROC Tilburg Vanaf 1 oktober
KW1C Vanaf 1 november
ROC Ter Aa Vanaf 1 november
SVO vakopleiding food Hele jaar

Bespreek tijdig met je mentor: jouw mentor kan je helpen met advies en ondersteuning

Motivatiegesprek met je decaan en teamleider havo: een belangrijk onderdeel van dit proces is een gesprek waarin je jouw motivatie voor havo bespreekt. Dit gesprek zal plaatsvinden met zowel de decaan als de teamleider havo op donderdag 30 mei 2024.

Een plan b en aanmelding voor een mbo-opleiding voor 1 april wordt door ons sterk geadviseerd: Het is verstandig om ook een alternatief (plan B) te hebben. Dit betekent dat je je vóór 1 april aanmeldt voor een mbo-opleiding met recht op plaatsing. Door je vóór deze datum in te schrijven, verzeker je jezelf van een plek in het mbo-onderwijs voor het volgende schooljaar, mocht dat nodig zijn. Je decaan kan je ondersteunen in het maken van een passende studiekeuze. 

Als een leerling zich aanmeldt voor 1 april 2024 dan heeft hij recht op plaatsing bij de mbo-school (m.u.v. quotum- en selectieopleidingen). Na deze datum kan de mbo-instelling een wachtlijst hanteren. Lees de informatie over aanmelden goed op de website van de mbo-instelling. Je kunt je voor meerdere opleidingen tegelijk aanmelden.

Sommige opleidingen hebben een beperkt aantal plaatsen (quotum opleidingen). Denk bijvoorbeeld aan opleidingen bij het Sint Lucas, een Sport-, Artiesten- of VeVa-opleiding. Voor die opleidingen kun je je het beste zo snel mogelijk aanmelden. De plaatsing gebeurt namelijk op volgorde van binnenkomst. Er zijn ook opleidingen met een beperkt aantal plaatsen die mogen selecteren welke student kan starten (selectieopleiding). 

Meld je je aan voor een quotumopleiding of selectieopleiding dan dien je ook een 2e aanmelding te doen (plan b). De mentor en/of decaan kan ondersteunen in het keuzeproces.

Hierbij een overzicht van de quotum- en selectieopleidingen per mbo-instelling.

KiesMBO

Online mbo magazine

Overzicht open dagen

 

Praktische informatie als je gaat studeren:

www.rijksoverheid.nl/studeren

 

Hulp bij studiekeuze:

Studiekeuze stripboek

 

Studiekeuze podcast:

Leuk om te luisteren: Studiekeuze podcast

 
 Informatiefolder ministerie OCW

Download

 

Hbo en universiteit

We moedigen onze leerlingen aan om deel te nemen aan open dagen en voorlichtingsactiviteiten. De data van de open dagen tref je aan op de website van de hogeschool of universiteit.

Verlof voor meeloopdagen/proefstuderen dient door ouders of verzorgers aangevraagd te worden door een e-mail te sturen naar absentie@novalis.nl. Tijdens een kennisweek of toets wordt geen verlof verleend.

Overzicht van de open dagen en voorlichtingsactiviteiten: 

Overzicht open dagen en proefstuderen

 
Tips voor het bezoeken van een open dag

Met deze vijf tips ben jij klaar voor een open dag

Podcast: tips open dagen, meeloopdagen, proefstuderen

Uiterlijke aanmelddatum is 1 mei 2024.

Leerlingen kunnen zich voor maximaal 4 opleidingen tegelijkertijd aanmelden in Studielink met maximaal 2 numerus fixus opleidingen.
Wil je je aanmelden voor een particuliere opleiding? Dit gaat via de onderwijsinstelling zelf, niet via Studielink.

Numerus Fixus opleidingen

Sommige opleidingen hebben een maximum aantal beschikbare plaatsen (numerus fixes). Voor deze opleidingen is er een selectieprocedure. Een leerling wordt dus niet zomaar toegelaten.
Let op. De deadline om aan te melden voor numerus fixus opleidingen is 15 januari 2024.

Opleidingen met aanvullende eisen

Sommige opleidingen hanteren aanvullende eisen. Een leerling moet bijvoorbeeld een bepaald talent hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Kunstacademie of Sportopleidingen. Een leerling kan alleen starten als hij/zij volgens de hogeschool of universiteit geschikt is. Check de website van de instelling voor meer informatie.

Alles over toelating en aanmelden

Rechten aanmelden voor 1 mei 2024

Van profiel naar studie

Numerus Fixus opleidingen

Sommige opleidingen hebben een maximum aantal beschikbare plaatsen (numerus fixes). Voor deze opleidingen is er een selectieprocedure. Een leerling wordt dus niet zomaar toegelaten.
Let op. De deadline om aan te melden voor numerus fixus opleidingen is 15 januari 2024.

 

Opleidingen met aanvullende eisen

Sommige opleidingen hanteren aanvullende eisen. Een leerling moet bijvoorbeeld een bepaald talent hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Kunstacademie of Sportopleidingen. Een leerling kan alleen starten als hij/zij volgens de hogeschool of universiteit geschikt is. Check de website van de instelling voor meer informatie.

Overzicht Numerus fixus opleidingen

Alles over toelating en aanmelden

FAQ decentrale selectie

Een tussenjaar kan een waardevolle ervaring zijn voor diegenen die wat extra tijd willen nemen voordat ze naar het mbo, de hogeschool of universiteit gaan. Een mooie kans om te groeien, nieuwe ervaringen op te doen en vooral ook jezelf nog beter te leren kennen. Door zorgvuldige planning en doelgericht handelen kun je er een waardevolle periode van maken.

Wat wil je bereiken? Dit kan variëren van reizen en avontuurlijke activiteiten tot vrijwilligerswerk, stages of persoonlijke ontwikkeling.

Heb jij plannen voor een tussenjaar? We hebben een aantal handige websites voor je. Bespreek je plannen ook altijd met je mentor en/of decaan.

Let op: als je een vmbo-t-diploma hebt behaald ben je vaak nog geen 18 jaar en dus leerplichtig. Er zijn soms mogelijkheden om toch een tussenjaar te nemen. Leerplicht stelt hiervoor een aantal eisen. Loop binnen bij het decanaat en vraag naar de mogelijkheden.

Op vrijdag 28 juni 2024 nationale tussenjaarbeurs

Tussenjaar kenniscentrum

Studie, stage of tussenjaar in het buitenland

Breekjaar tussenjaar

Hoe help je je kind kiezen?

Als ouder/verzorger speelt u een waardevolle rol in het studiekeuzeproces. Moedig uw kind aan om na te denken over zijn/haar talenten, interesses, passies en doelen. Onderzoek samen verschillende studierichtingen, beroepen en mogelijkheden. Bezoek gezamenlijk open dagen en voorlichtingsbijeenkomsten en bespreek de ervaringen en indrukken.

Stripboek voor ouders over studiekeuze

Podcasts studiekeuze

In onderstaande podcasts delen studenten, studiekiezers, ouders en studiekeuzecoaches hun ervaringen over het studiekeuzeproces. Ze bieden nuttige tips, adviezen en gaan met elkaar in gesprek over allerlei onderwerpen rondom het kiezen van een studie. Leuk, leerzaam en interessant om te luisteren!