Schoolkosten

Het vrijeschoolonderwijs heeft een uitgesproken visie op de ontwikkeling van jonge mensen en wat de school daaraan kan bijdragen. U kunt deze herkennen in het onderwijsaanbod van de school en aan de wijze waarop wij met de leerlingen omgaan. Vanuit die visie hebben we een breed onderwijsaanbod ontwikkeld. Door de keuze om uw kind onderwijs te laten volgen op het Novalis College maakt u een keuze voor dit aanbod.

De bekostiging van scholen in Nederland door de overheid voldoet om leerlingen toe te leiden naar hun diploma. Het Novalis College wil vanuit haar visie echter méér dan een diploma bieden. De bekostiging door het ministerie biedt daarvoor onvoldoende ruimte. Daarom dragen zowel de leraren als de ouders bij om het extra brede onderwijsaanbod te realiseren.

Jaarlijks vraagt de school na overleg met de dMR en de ouderraad aan ouders een ouderbijdrage voor een aantal activiteiten. De ouderbijdrage betreft een vrijwillige maar belangrijke bijdrage van €450,- per kind/per jaar voor schooljaar 2023-2024.

Hiernaast ziet u een lijst van activiteiten waar onder andere de ouderbijdrage aan besteed wordt. Naast deze vrijwillige ouderbijdrage zijn er gedurende het schooljaar activiteiten opgenomen in het curriculum, zoals werkweken en excursies, waar ook een (vrijwillige) financiële bijdrage voor wordt gevraagd.

fotos
Splitsing van klassen bij een aantal praktische en kunstzinnige vakken
Begeleiding van werkweken in klassen 7, 9 en cultuurreis in klas 10, 11 en 12
Organisatie en begeleiding van stages in klas 9, 10, 11
Organisatie en begeleiding kunstweken in klas 7, 8
Begeleiding landmeten in klas 10 havo en vwo
Koorzang in klas 10 en 11
Toneelperiodes in klas 10 en 11
Atelierklassen in klas 10, 11 en 12
Smeden in klas 7 en 8
Viering van jaarfeesten

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld kan ouders met (tijdelijke) beperkte financiële middelen ondersteunen zodat hun kind toch kan deelnemen aan activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een sport-, dans- of muziekles. Maar ook kan Stichting Leergeld indien nodig helpen bij schoolkosten, een fiets, een smartphone of een laptop. Voor het aanvragen van financiële ondersteuning kunnen ouders zich melden bij:

Stichting Leergeld Eindhoven
Doctor Cuyperslaan 64, 5623 BB Eindhoven

info@leergeldeindhoven.nl
Tel.: 040 – 213 11 41

Telefonische bereikbaarheid:
maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
www.leergeld.nl/eindhoven

fotos

Betaalsysteem WIS Collect

Voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage, borg voor kluisje etc. maken wij gebruik van het betalingssysteem WIS Collect.

Ouders ontvangen per e-mail via dit systeem bericht zodra er een betaling klaar staat. Via de toegestuurde link logt u direct in op uw persoonlijke omgeving binnen WIS Collect. De mails vanuit WIS Collect zullen worden gestuurd naar alle ouders/verzorgers die in Magister bekend zijn. Mocht u geen mails ontvangen dan verzoeken wij u te controleren of uw mailadres (nog) correct is en dit aan te passen indien nodig.

U vindt op deze pagina een instructievideo en een gebruikershandleiding. Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze financiële administratie (r.vanbeek@novalis.nl).