Passend onderwijs

Sinds onze oprichting doen wij ons best om leerlingen de school te bieden die ze nodig hebben. Soms vraagt een leerling andere kennis, vaardigheden of middelen van ons. Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs worden scholen hierin ondersteund door het Samenwerkingsverband (SWV). Omdat verwachtingen en mogelijkheden verschillen, is het belangrijk dat er duidelijkheid bestaat voor leerlingen, ouders en scholen. Samen zoeken wij naar de mogelijkheden om elke leerling een goede onderwijsplek te bieden.

Binnen onze school is een aanbod van basisondersteuning en extra ondersteuning aanwezig. Zo zijn er ondersteuningscoördinatoren die in overleg met betrokkenen kijken welke ondersteuning passend is. Hierbij kan doorverwezen worden naar schoolmaatschappelijk werk, kan een training geadviseerd worden of kan een beroep gedaan worden op de voorzieningen van het SWV.

Soms komen we samen tot de conclusie dat een leerling iets van ons vraagt wat buiten onze ondersteuningsmogelijkheden valt. In dat geval blijven wij samen op zoek gaan om een passende onderwijsplek te vinden. Voor leerlingen die het echt nodig hebben, kan nog steeds een beroep gedaan worden op het speciaal onderwijs.

Video afspelen
Video afspelen

Dyslexie- en dyscalculiebeleid

Binnen onze school wordt veel aandacht besteed aan het begeleiden van leerlingen die extra aandacht vragen op het gebied van taal en/of rekenen. In ons dyslexie- en dyscalculiebeleid hebben wij vastgelegd welke ondersteuning mogelijk is en hoe deze vorm krijgt.