Vacatures

Het Novalis College is een school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs in Eindhoven. De school is gehuisvest in een milieuvriendelijk gebouw en telt 550 leerlingen. De school biedt vrijeschoolonderwijs aan op vmbo-t, havo- en vwo-niveau. Tevens is in de school een klas met zmlk-leerlingen geïntegreerd. Onze vacatures, ook stichtingsbreed, zijn te vinden op Meesterbaan.nl.

Vacature Ondersteunings-coördinator

“Het Novalis College is, ter vervanging, per direct op zoek naar een ondersteunings-coördinator (OCO) voor minimaal 0,3 FTE. De vacature betreft de doelgroep bovenbouw havo-vwo en de bovenbouw vmbo-tl. “

Wij bieden een warme werkomgeving waarin de mens centraal staat en waarin er oog is voor de ontwikkeling en persoonlijke groei van medewerkers en leerlingen. Je komt terecht in een team bestaande uit twee ondersteuningscoördinatoren (waarvan één OCO tevens orthopedagoog is), een leerlingcoördinator, twee onderwijsondersteuners met begeleidingstaken, en een remedial teacher/dyslexiecoach. Het team werkt nauw samen en spart met elkaar indien er sprake is van complexe casuïstiek of over andere belangrijke aandachtspunten. Wekelijks is er een gezamenlijk overlegmoment.
Er is daarnaast een overlegstructuur waarbij er (twee)wekelijks afstemming tussen de leerling-coördinator, de OCO, de teamleider en de leerlingbegeleider(s)/mentoren van een team plaatsvindt. Binnen het overleg worden acties uitgezet vanuit de ingekomen signalen t.a.v. een leerling. Onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel, ouders/verzorgers, jeugdhulp of andere professionals kunnen hun signalen wekelijks inbrengen. Met name de mentoren hebben een korte lijn met de OCO als het gaat om de ondersteuning van ‘hun’ mentorleerlingen.

Functie-eisen:

Ben jij de gedreven (onderwijs) professional met hart voor de ‘zorg’ binnen het onderwijs?
Ben jij collegiaal en communicatief vaardig en kun je overzicht houden?
Ben jij in staat om verbinding te leggen tussen de leerling, de collega’s, de ouders/verzorgers en eventueel betrokken hulpverlening en/of andere betrokken partijen?
Kun jij een match maken tussen de wensen en behoeften en de (on) mogelijkheden als het gaat om ondersteuning binnen het onderwijs zowel op individueel niveau als op het niveau van een klas (een groep), een bepaalde jaarlaag of schoolbreed?
Kennis van het vrijeschoolse onderwijsconcept is fijn maar geen must. Ervaring in het opstellen van handelingsplannen/OPP’s is een pré..

Arbeidsvoorwaarden:

Conform cao VO

Sollicitatieprocedure:

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: mevr. A. Tramontina, rector van het Novalis College.
Mevr. Tramontina is bereikbaar via het algemene schoolnummer: 040-2969310.
Bij bepaalde inhoudelijke vragen kan zij doorverwijzen naar collega’s van het ondersteuningsteam.

Je sollicitatie voorzien van CV en motivatie, mag worden gestuurd naar personeelsfunctionaris@sgvvs.nl 

(Annemarie Obbes, personeelsfunctionaris)”

De termijn waarbinnen gesolliciteerd kon worden is sinds 19 januari 2024 gesloten.