Vacatures

Het Novalis College is een school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs in Eindhoven. De school is gehuisvest in een milieuvriendelijk gebouw en telt 550 leerlingen. De school biedt vrijeschoolonderwijs aan op vmbo-t, havo- en vwo-niveau. Tevens is in de school een klas met zmlk-leerlingen geïntegreerd. Onze vacatures, ook stichtingsbreed, zijn te vinden op Meesterbaan.nl.

Vacature Docent(e) CKV – handvaardigheid en textiel

Wil jij werken als docent CKV – handvaardigheid en textiel op een vrijeschool in het voortgezet onderwijs?

Wil je leerlingen inspireren een creatieve kant in zich naar boven te halen?

Ben jij de enthousiaste, gemotiveerde en bij voorkeur 1e graads bevoegde collega, die zich wil inzetten om samen met een betrokken en gemotiveerd team, vrijeschoolonderwijs te verzorgen voor onze leerlingen?

Dan nodigen wij je graag uit om te solliciteren op deze vacature.

Het gaat om een tijdelijke betrekking vanaf 1 september 2024 voor ongeveer 0,9 fte. Gedeeltelijk in verband met vervanging zwangerschapsverlof tot 2 december 2024, ziektevervanging en deels reguliere uren tot einde schooljaar. Lessen worden gegeven in zowel onder- als bovenbouw.

Heb je interesse in een deel van de vacature, dan nodigen wij je ook nadrukkelijk uit om je interesse kenbaar te maken.

Bekendheid met het vrijeschoolonderwijs strekt tot de aanbeveling, de bereidheid je hierin te verdiepen is een vereiste.

We bieden beginnende collega’s (naast cao-gerelateerde voorzieningen) een interne scholing aan om thuis te raken in de achtergronden van vrijeschoolonderwijs.

Sollicitaties voorzien van motivatie en cv ontvangen wij graag uiterlijk 12 augustus a.s. via onderstaande link.

Klik hier voor link naar Meesterbaan

Vacature docent(e) wiskunde/rekenen

Wil jij werken als docent wiskunde/rekenen op een vrijeschool in het voortgezet onderwijs?

Ben jij de enthousiaste, gemotiveerde en bij voorkeur 2e graads bevoegde collega, die zich wil inzetten om samen met een betrokken en gemotiveerd team, vrijeschoolonderwijs te verzorgen voor onze leerlingen?

Dan nodigen wij je graag uit om te solliciteren op deze vacature.

Het gaat om een tijdelijke betrekking vanaf 1 augustus 2024 (met uitzicht op een vaste aanstelling) van 0,411 fte.

De vacature bestaat uit 6 onderwijsperiodes aan de 7e, 8e en 9e klassen en rekenen aan de 7e en 9e klassen. Periodeonderwijs houdt in dat er gedurende een cyclus van vier weken, elke ochtend van 8.30 uur tot 10.00 uur, zonder lesmethode, vanuit vaststaande thema’s lesstof behandeld wordt.

Bekendheid met het vrijeschoolonderwijs strekt tot de aanbeveling, de bereidheid je hierin te verdiepen is een vereiste.

We bieden beginnende collega’s (naast cao-gerelateerde voorzieningen) een interne scholing aan om thuis te raken in de achtergronden van vrijeschoolonderwijs.

Sollicitaties voorzien van motivatie en cv ontvangen wij graag uiterlijk 15 augustus a.s. via onderstaande link

Klik hier voor link naar Meesterbaan

Vacature Technisch onderwijsassistent- instructeur creatieve technologie en 3D

Heb jij affiniteit met techniek, kunst en creativiteit en ben je geïnteresseerd in een baan in het voortgezet onderwijs? Wil je leerlingen inspireren een creatieve kant in zich naar boven te halen? Ben jij enthousiast en gemotiveerd en wil jij je inzetten om samen met een betrokken en gemotiveerd team, vrijeschoolonderwijs te verzorgen voor onze leerlingen?
Dan nodigen wij jou graag uit om te solliciteren op deze vacature.

Wij zijn op zoek naar een technisch onderwijsassistent/instructeur voor 0,3 – 0,4 fte, die onze leerlingen uit de klassen 1 en 2 in kleine groepen wegwijs wil maken in de wereld van creatieve technologie en 3d tekenen en ontwerp. Werkdagen zijn in elk geval dinsdag, woensdag en donderdag.

Het gaat om een tijdelijke betrekking vanaf 1 september 2024, met uitzicht op een vaste aanstelling.

Bekendheid met het vrijeschoolonderwijs strekt tot de aanbeveling, de bereidheid je hierin te verdiepen is een vereiste. We bieden beginnende collega’s (naast cao-gerelateerde voorzieningen) een interne scholing aan om thuis te raken in de achtergronden van vrijeschoolonderwijs.

Sollicitaties voorzien van motivatie en cv ontvangen wij graag uiterlijk 12 augustus a.s. via onderstaande link.

Klik hier voor link naar Meesterbaan.

Ondersteunings-coördinator (OCO) (vervanging)

Het Novalis College is, ter vervanging, vanaf het volgend schooljaar op zoek naar een ondersteunings-coördinator (OCO) voor 0,3 – 0,6 FTE. De vacature betreft de doelgroep bovenbouw havo-vwo en de bovenbouw vmbo-tl. 

Wij bieden een warme werkomgeving waarin de mens centraal staat en waarin er oog is voor de ontwikkeling en persoonlijke groei van medewerkers en leerlingen. Je komt terecht in een team bestaande uit twee ondersteuningscoördinatoren (waarvan één OCO tevens orthopedagoog is), een leerling coördinator, twee onderwijsondersteuners met begeleidingstaken, en een remedial teacher/dyslexiecoach. Het team werkt nauw samen en spart met elkaar indien er sprake is van complexe casuïstiek of over andere belangrijke aandachtspunten. Wekelijks is er een gezamenlijk overlegmoment.
Er is daarnaast een overlegstructuur waarbij er (twee)wekelijks afstemming tussen de leerling-coördinator, de OCO, de teamleider en de leerlingbegeleider(s)/mentoren van een team plaatsvindt. Binnen het overleg worden acties uitgezet vanuit de ingekomen signalen t.a.v. een leerling. Onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel, ouders/verzorgers, jeugdhulp of andere professionals kunnen hun signalen wekelijks inbrengen. Met name de mentoren hebben een korte lijn met de OCO als het gaat om de ondersteuning van ‘hun’ mentorleerlingen.

Ben jij de gedreven (onderwijs) professional met hart voor de ‘zorg’ binnen het onderwijs?
Ben jij collegiaal en communicatief vaardig en kun je overzicht houden?
Ben jij in staat om verbinding te leggen tussen de leerling, de collega’s, de ouders/verzorgers en eventueel betrokken hulpverlening en/of andere betrokken partijen?
Kun jij een match maken tussen de wensen en behoeften en de (on) mogelijkheden als het gaat om ondersteuning binnen het onderwijs zowel op individueel niveau als op het niveau van een klas (een groep), een bepaalde jaarlaag of schoolbreed?
Kennis van het vrijeschoolse onderwijsconcept is fijn maar geen must. Ervaring in het opstellen van handelingsplannen/OPP’s is een pré.

Je sollicitatie voorzien van CV en motivatie, ontvangen wij graag uiterlijk 12 augustus 2024 via onderstaande link.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 15 augustus of vrijdag 16 augustus 2024.

Klik hier voor link naar Meesterbaan.

Twee onderwijsassistenten in opleiding

Wij zoeken per ingang van het nieuwe schooljaar 2024-2025 

twee onderwijsassistenten in opleiding.

De omvang van de vacature is 16 uur per week.

Als onderwijsassistent op het Novalis College ondersteun je met name de leraren van de middenbouw. Je biedt “extra handen in en om de klas”. De werkzaamheden variëren van het begeleiden van individuele of kleine groepen leerlingen bij hun leertaken tot surveilleren tijdens toetsen. Je bent dus zowel in, als buiten de klas werkzaam.

Concreet kun je denken aan de volgende werkzaamheden:  

In de klas kan je denken aan:

 • Bieden van extra oefening en uitleg aan leerlingen die hier behoefte aan hebben;
 • Begeleiden van een deel van de klas bij het zelfstandig werken;
 • Afnemen van toetsen en tests bij individuele leerlingen of groepen;
 • Opvangen van klassen bij afwezigheid van leraren;
 • Signaleren en ondersteunen van leerproblemen bij leerlingen (in overleg met de leraar);
 • Voorbereiden van het klaslokaal bij bijvoorbeeld toetsen, experimenten of groepsopdrachten (bijvoorbeeld: klaarleggen van toetspapier, verschuiven van tafels en stoelen, klaarzetten van specifieke materialen);
 • Onderhouden en opruimen van het klaslokaal.

Buiten de klas kan je denken aan:

 • Begeleiden van leerlingen tijdens onder meer excursies, sportdagen, schoolreizen en de viering van feestdagen;
 • (Bijdragen aan het) organiseren van excursies, schoolreizen en andere uitstapjes;
 • Surveilleren tijdens pauzes, tentamens en examens;
 • Samenstellen, printen, kopiëren, nieten, klaarleggen en/of verspreiden van lesmateriaal (zoals toetsen, oefeningen en extra theorie);
 • Verzorgen van de lesplanning (in nauw overleg met de docent);
 • Bijhouden en verwerken van bijvoorbeeld cijferlijsten, verzuimoverzichten en huiswerklijsten;
 • Ondersteunen bij de mediatheek en de receptie in pauzes en bij ziekte.

Je kunt bij ons een BBL-leerwerktraject aangaan. Tijdens je opleiding werk je minimaal 16 uur per week via een leerarbeidsovereenkomst. Hiermee verdien je vanaf je eerste werkdag salaris. De opleiding volg je op woensdagen (09.00-16.00 uur) bij de School voor Onderwijsassistenten Vrijeschool (onderdeel van School-vAK). Dit is een 2-jarige opleiding MBO-4 opleiding die op 1 september 2024 wordt aangeboden in Utrecht. Als enige opleidingsinstituut in Nederland verzorgen zij de opleiding ‘Onderwijsassistent Vrijeschool’. Voor meer informatie kijk op www.school-vak.nl

Als onderwijsassistent ben je lid van het team ondersteunend personeel (OOP) waaronder het secretariaat, de absentenadministratie, de mediatheek en o.a. de conciërges vallen. Binnen dit team zijn we betrokken bij elkaars werk en werken we samen om de school mede te dragen.

Functie-eisen
 • Je beschikt over minimaal MBO werk- en denkniveau;
 • Je bent bereid een opleiding te volgen naast je werk;
 • Je hebt kennis van of affiniteit met het vrijeschoolonderwijs;
 • Je wilt je persoonlijke, pedagogische en didactische competenties inzetten en bent gericht op ontwikkeling;
 • Je beschikt over goede schriftelijke en mondelingen communicatieve vaardigheden;
 • Je kan goed samenwerken, hebt affiniteit met leerlingen (12-18 jaar) en vindt het leuk om ondersteunend te zijn;
 • Je bent proactief en hebt goede communicatieve vaardigheden.
Arbeidsvoorwaarden

Je werkdagen worden in afstemming met je opleiding en eventueel collega onderwijsassistent bepaald. Elke donderdagmiddag is de pedagogische vergadering, en daarbij is je aanwezigheid gewenst. Woensdag is je vaste lesdag bij de School-vAK in Utrecht (09.00-16.00 uur).

Sollicitatieprocedure

Wil je meer informatie? Voor vragen over de BBL-opleiding Onderwijsassistent Vrijeschool kun je contact opnemen met Roel Notten, Opleidingsmanager bij de School-vAK via tel. +31 6 34836386 en e-mail: info@school-vak.nl.

Voor vragen over het Novalis College kun je contact opnemen met Arianne Tramontina, rector (a.tramontina@novalis.nl).