Vacatures

Het Novalis College is een school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs in Eindhoven. De school is gehuisvest in een milieuvriendelijk gebouw en telt 550 leerlingen. De school biedt vrijeschoolonderwijs aan op vmbo-t, havo- en vwo-niveau. Tevens is in de school een klas met zmlk-leerlingen geïntegreerd. Onze vacatures, ook stichtingsbreed, zijn te vinden op Meesterbaan.nl.

Vacature docent Frans

Het Novalis College is vanaf 1 augustus 2024 op zoek naar bij voorkeur 2 gemotiveerde en enthousiaste collega’s voor het vak Frans.
Het gaat om een tijdelijke betrekking (met uitzicht op een vaste aanstelling) van ongeveer 0,45 fte per aanstelling, inschaling in LB.

Het betreft lessen in de eerste vier jaren havo en vwo.De aanstellingen zijn eventueel uit te breiden met extra taken.

Wij komen graag in contact met een enthousiaste en minimaal 2e graads bevoegde collega, die zich wil inzetten om samen met een betrokken en gemotiveerd team, vrijeschoolonderwijs te verzorgen voor onze leerlingen.

Bekendheid met het vrijeschoolonderwijs strekt tot de aanbeveling, de bereidheid je hierin te verdiepen is een vereiste. We bieden beginnende collega’s (naast cao-gerelateerde voorzieningen) een interne scholing aan om thuis te raken in de achtergronden van vrijeschoolonderwijs.

Sollicitaties (motivatie én cv) graag voor 15 mei richten aan mw. Annemarie Obbes via personeelsfunctionaris@sgvvs.nl.

Met de kandidaat van onze keuze maken wij altijd een tweede afspraak waarbij onder meer arbeidsvoorwaarden en referenties onderwerp van gesprek zijn.

Vacature docent biologie

Het Novalis College is per 1 augustus 2024 op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste collega voor het vak biologie in onze bovenbouw havo en vwo.

Het gaat om een tijdelijke betrekking met uitzicht op een vaste aanstelling voor 0,5-0,7 fte. De vacature bestaat uit hoofdonderwijsperiodes met een lengte van 90 minuten en vaklessen biologie met een lengte van 50 minuten. Periodeonderwijs houdt in dat er gedurende een cyclus van vier weken, elke ochtend van 8.30 uur tot 10.00 uur, zonder lesmethode, vanuit vaststaande thema’s lesstof behandeld wordt.

Wij komen graag in contact met een enthousiaste en bij voorkeur 1e graads bevoegde collega, die zich wil inzetten om samen met een betrokken en gemotiveerd team, vrijeschoolonderwijs te verzorgen voor onze leerlingen. Bekendheid met het vrijeschoolonderwijs strekt tot de aanbeveling, de bereidheid je hierin te verdiepen is een vereiste.
We bieden beginnende collega’s (naast cao-gerelateerde voorzieningen) een interne scholing aan om thuis te raken in de achtergronden van vrijeschoolonderwijs.

De inschaling is in LB, conform cao VO.

Sollicitaties (motivatie én cv) graag voor 24 mei richten aan mw. Annemarie Obbes via personeelsfunctionaris@sgvvs.nl.
Met de kandidaat van onze keuze maken wij altijd een tweede afspraak waarbij onder meer arbeidsvoorwaarden en referenties onderwerp van gesprek zijn.

Vacature docent muziek

Het Novalis College is per direct op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste collega voor het vak muziek voor onze 1e tot 3e klassers.

Het Novalis College is per direct op zoek naar jou.
Ben jij de enthousiaste, gemotiveerde en bij voorkeur 2e graads bevoegde collega, die zich wil inzetten om samen met een betrokken en gemotiveerd team, vrijeschoolonderwijs te verzorgen voor onze leerlingen. Ben jij bekend met het vrijeschoolonderwijs? Ben jij bereid om je hierin te verdiepen? Wij bieden jou een interne scholing aan om thuis te raken in de achtergronden van vrijeschoolonderwijs.

Het gaat om theorie – en praktijklessen voor ca. 0,5 fte ter vervanging van een zieke collega.
Er bestaat een mogelijkheid tot vaste uren voor het schooljaar 2024/2025.

Sollicitaties (voorzien van motivatie én cv) ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk voor 24 mei a.s. per mail aan Annemarie Obbes via personeelsfunctionaris@sgvvs.nlMet de kandidaat van onze keuze maken wij altijd een tweede afspraak waarbij onder meer arbeidsvoorwaarden en referenties onderwerp van gesprek zijn.

Vacature 2 onderwijsassistenten in opleiding

Wij zoeken per ingang van het nieuwe schooljaar 2024-2025 twee onderwijsassistenten in opleiding. De omvang van de vacature is 16 uur per week.

Als onderwijsassistent op het Novalis College ondersteun je met name de leraren van de middenbouw. Je biedt “extra handen in en om de klas”. De werkzaamheden variëren van het begeleiden van individuele of kleine groepen leerlingen bij hun leertaken tot surveilleren tijdens toetsen. Je bent dus zowel in, als buiten de klas werkzaam.

Concreet kun je denken aan de volgende werkzaamheden:  

In de klas kan je denken aan:

 • Bieden van extra oefening en uitleg aan leerlingen die hier behoefte aan hebben;
 • Begeleiden van een deel van de klas bij het zelfstandig werken;
 • Afnemen van toetsen en tests bij individuele leerlingen of groepen;
 • Opvangen van klassen bij afwezigheid van leraren;
 • Signaleren en ondersteunen van leerproblemen bij leerlingen (in overleg met de leraar);
 • Voorbereiden van het klaslokaal bij bijvoorbeeld toetsen, experimenten of groepsopdrachten (bijvoorbeeld: klaarleggen van toetspapier, verschuiven van tafels en stoelen, klaarzetten van specifieke materialen);
 • Onderhouden en opruimen van het klaslokaal.

Buiten de klas kan je denken aan:

 • Begeleiden van leerlingen tijdens onder meer excursies, sportdagen, schoolreizen en de viering van feestdagen;
 • (Bijdragen aan het) organiseren van excursies, schoolreizen en andere uitstapjes;
 • Surveilleren tijdens pauzes, tentamens en examens;
 • Samenstellen, printen, kopiëren, nieten, klaarleggen en/of verspreiden van lesmateriaal (zoals toetsen, oefeningen en extra theorie);
 • Verzorgen van de lesplanning (in nauw overleg met de docent);
 • Bijhouden en verwerken van bijvoorbeeld cijferlijsten, verzuimoverzichten en huiswerklijsten;
 • Ondersteunen bij de mediatheek en de receptie in pauzes en bij ziekte.

Je kunt bij ons een BBL-leerwerktraject aangaan. Tijdens je opleiding werk je minimaal 16 uur per week via een leerarbeidsovereenkomst. Hiermee verdien je vanaf je eerste werkdag salaris. De opleiding volg je op woensdagen (09.00-16.00 uur) bij de School voor Onderwijsassistenten Vrijeschool (onderdeel van School-vAK). Dit is een 2-jarige opleiding MBO-4 opleiding die op 1 september 2024 wordt aangeboden in Utrecht. Als enige opleidingsinstituut in Nederland verzorgen zij de opleiding ‘Onderwijsassistent Vrijeschool’. Voor meer informatie kijk op www.school-vak.nl

Als onderwijsassistent ben je lid van het team ondersteunend personeel (OOP) waaronder het secretariaat, de absentenadministratie, de mediatheek en o.a. de conciërges vallen. Binnen dit team zijn we betrokken bij elkaars werk en werken we samen om de school mede te dragen.

Functie-eisen
 • Je beschikt over minimaal MBO werk- en denkniveau;
 • Je bent bereid een opleiding te volgen naast je werk;
 • Je hebt kennis van of affiniteit met het vrijeschoolonderwijs;
 • Je wilt je persoonlijke, pedagogische en didactische competenties inzetten en bent gericht op ontwikkeling;
 • Je beschikt over goede schriftelijke en mondelingen communicatieve vaardigheden;
 • Je kan goed samenwerken, hebt affiniteit met leerlingen (12-18 jaar) en vindt het leuk om ondersteunend te zijn;
 • Je bent proactief en hebt goede communicatieve vaardigheden.
Arbeidsvoorwaarden

Je werkdagen worden in afstemming met je opleiding en eventueel collega onderwijsassistent bepaald. Elke donderdagmiddag is de pedagogische vergadering, en daarbij is je aanwezigheid gewenst. Woensdag is je vaste lesdag bij de School-vAK in Utrecht (09.00-16.00 uur).

Sollicitatieprocedure

Wil je meer informatie? Voor vragen over de BBL-opleiding Onderwijsassistent Vrijeschool kun je contact opnemen met Roel Notten, Opleidingsmanager bij de School-vAK via tel. +31 6 34836386 en e-mail: info@school-vak.nl.

Voor vragen over het Novalis College kun je contact opnemen met Arianne Tramontina, rector (a.tramontina@novalis.nl).

Vacature docent scheikunde met TOA taken

Wij zoeken voor het komende schooljaar een enthousiaste docent scheikunde met eventuele TOA taken voor de invulling van lessen in onze middenbouwklassen havo en vwo.
Tijdens het hoofdonderwijs, dat in blokken van vier weken van maandag-donderdag gegeven wordt tijdens de eerste twee lesuren van de dag, ligt de nadruk op het behandelen van ontwikkelingsstof. De lesstof wordt dan, veelal op een creatieve manier, aangeboden passend bij de ontwikkelingsfase van de leerlingen. Daarnaast zijn er verschillende periodes hoofdonderwijs in te vullen voor genoemde klassen. Het gaat tevens ook om het verzorgen van vaklessen.

De aanstelling van docent Scheikunde bedraagt 0,2 fte en is eventueel uit te breiden met onderstaande TOA taken voor 0,5 fte.

 • je ontwikkelt in overleg met de betrokken leraar proeven die passen bij de lesstof;
 • je zorgt ervoor dat de proeven klaar staan en dat de gebruikte materialen na de les weer opgeruimd en opgeborgen worden. Dit alles conform veiligheidsrichtlijnen;
 • tijdens het practica begeleid je groepjes leerlingen, waarbij je ook let op de veiligheid van de leerlingen bij de uitvoering van de proeven.

Mogelijk komen er nog uren vrij voor het vak NASK. Dit is op het moment van het uitzetten van de vacature nog onduidelijk.

Wij zoeken hiervoor een enthousiaste en 2e graads bevoegde collega, die zich in wil zetten om samen met een betrokken en gemotiveerd team vrijeschoolonderwijs te verzorgen voor onze leerlingen. Bekendheid met het vrijeschoolonderwijs strekt tot de aanbeveling, de bereidheid je hierin te verdiepen is een vereiste. We bieden beginnende collega’s (naast cao-gerelateerde voorzieningen) een interne scholing aan om thuis te raken in de achtergronden van vrijeschoolonderwijs.

Ben jij zij-instromer, ben je welkom om te reageren op de aanstelling van technisch onderwijsassistent (TOA) voor 0,5 fte.

Ook wanneer jij geïnteresseerd bent in één van de twee taken ( docent en TOA) nodigen wij jou uit om vooral te solliciteren.

Sollicitaties (voorzien van motivatie én cv) ontvangen wij graag voor 24 mei a.s. per mail aan Annemarie Obbes via personeelsfunctionaris@sgvvs.nl

Met de kandidaat van onze keuze maken wij altijd een tweede afspraak waarbij onder meer arbeidsvoorwaarden en referenties onderwerp van gesprek zijn.