VWO

Het Novalis College is een vrijeschool voor vmbo-t, havo en vwo, waar alle vakken aan bod komen die je nodig hebt om met een diploma en een goed gevulde rugzak de wereld in te gaan. Welke basisschool je ook hebt doorlopen, als je in groep 8 een vwo-advies krijgt en enthousiast bent, ga je met jouw inzet  een fantastische middelbare schooltijd beleven op het Novalis. Je wordt geplaatst in klas 7, de havo/vwo-brugklas. In brugklas 8 ontvang je na het 2e rapport een voorlopige en na het 3e rapport de definitieve niveaubepaling.

Waarom wij de eerste brugklas klas 7 noemen.

Dit stamt uit een ver verleden. De vrijeschool telt vanaf de kleuterklassen en als je dan doortelt, begint de middelbare school met klas 7. Tja, het is een dingetje: voor ons duidelijk, en jij went eraan!

Profielen vwo

In klas 9 krijg je profielkeuzelessen om je voor te bereiden op je keuze voor het examenpakket en om je te oriënteren op een mogelijke vervolgstudie. Vanaf halverwege klas 9 werk je in jouw eigen profiel.

Het Novalis College biedt op vwo-niveau alle profielen aan. Wel zijn de keuzemogelijkheden in het vakkenpakket enigszins beperkt, omdat we een minder grote school zijn. Daar staat tegenover dat je naast profielvakken een breed pakket aan algemene vormende vakken gaat volgen. Denk hierbij aan kunstzinnige, praktische en ambachtelijke vakken.

Leerlijnen

Een leerlijn is een uitwerking van de algemene kerndoelen (zoals die door de overheid zijn vastgesteld) die omschrijven wat je moeten kennen en kunnen. Een leerlijn geeft aan wat behandeld wordt per klas en ook wat behandeld moet zijn voordat een volgende stap kan worden gezet.

De leerlijnen zijn bedoeld als uitgangspunt voor de leraren om met elkaar in gesprek en uitwisseling te blijven over de aangeboden lesstof per leerjaar. Tegelijkertijd houden wij rekening met welke vraagstukken de maatschappij aan ons stelt. Dit samen maakt dat wij deze leerlijnen als een groei- en werkdocument zien. We beschrijven de leerlijnen in clusters. We kennen de volgende clusters:

Cluster Exact
Cluster Wiskunde en Rekenen
Cluster Gamma
Cluster Talen
Cluster Kunst
Cluster Beweging
Cluster Mediawijsheid en Loopbaanbegeleiding

Eindwerkstuk (profielwerkstuk)

In de 12e klas werk je aan een eindwerkstuk (profielwerkstuk) over een zelfgekozen onderwerp. Dit werkstuk is aan een eindexamenvak gekoppeld; je moet het werkstuk wetenschappelijk kunnen verantwoorden en op een praktisch-kunstzinnige manier verwerken. Met een openbare podiumpresentatie rond je dit onderdeel van je schoolloopbaan af.

Je doet eindexamen in klas 12, waarna je uitstroomt naar een vervolgopleiding van jouw keuze.

Wat doen we nog meer

De werkweek breng je samen met je klasgenoten door in de natuur, waarbij er naast werk ook gezelligheid en ontspanning wacht.

Als de bovenbouwleerlingen tijdens de kennisweek hun toetsen maken, volg je in de klassen 7 en 8 de zogeheten kantelweken. Je krijgt dan 10 uur thematisch onderwijs over één onderwerp. Voorbeelden zijn: De geschiedenis over de Berlijnse Muur, verdieping in de cultuur van een land of volk, project vakkanjers, project creatieve technologie, poëzie.

Tijdens de jaarlijkse kunstweken word je uitgedaagd om op ontdekkingstocht te gaan. Je maakt kennis met kunstvormen als dans, drama, beeldende kunst, fotografie, mode en podcasts. De school als een bruisend atelier en – tijdens het afsluitende festival – een podium voor fantastische projecten.

In de 8e klas dompelen we je onder in een activiteitenweek met excursies en workshops.

Zo bezoek je bijvoorbeeld het Philips Museum of het Openluchtmuseum in Arnhem. Ook maken we tijd voor sportieve activiteiten.

Tijdens het geologiekamp ga je letterlijk grenzen verleggen. Je gaat met je klas naar een gebied waar het vlakke landschap verandert in heuvels en/of bergen. Grotten kennen geen geheimen meer voor jou. Tijdens de week op geologiekamp worden je uithoudingsvermogen en moed op de proef gesteld.

Tijdens het landmeetkamp in de 10e klas breng je samenwerkend met je klasgenoten een landschap in kaart. Met behulp van jalons, prisma’s en theodolieten voer je hoek- en hoogtemetingen uit en breng je het vak wiskunde letterlijk in kaart.

Wij vinden het belangrijk dat je voorbereid wordt op de maatschappij. Dit doen wij niet alleen tijdens de lessen en projecten, maar ook door middel van stages.
Tijdens de twee weken durende winkelstage in de 9e klas ervaar je wat er komt kijken bij het runnen van een winkel. In klas 10 doe je een zorgstage van twee weken in een zorginstelling en ervaar je wat jouw dienstbare instelling kan toevoegen aan hen die zorg nodig hebben.
Tijdens je industriële stage werk je mee in een bedrijfsmatige omgeving aan de vervaardiging van producten of onderdelen.

In klas 11 en je examenjaar volg je atelierklassen. De examenvakken drama of beeldende vorming koppelen we aan het vak kua (kunst algemeen). De vakken zijn zowel praktisch als theoretisch.

Op het Novalis is toneel een belangrijk vak. Met je klas en je mentor maak je keuzes voor stukken die passen bij jouw klas. In klas 12 werk je met je klas zelfstandig aan een voorstelling; theater, film of mixed media. De klas maakt zelf de keuze in thema en vorm en werkt aan licht, geluid, decor, pr, spel, etc.

We nemen je in de 12e klas mee in het parzivalverhaal van Wolfram von Eschenbach. Aan de hand van de gebeurtenissen, beelden en personages leer je jouw eigen ideeën op de grond te zetten op basis van argumenten en voorbeelden.

In het hoofdonderwijs in klas 12 gaan we door grote denkrichtingen uit het verleden en komen verschillende filosofische thema’s, ook heel actuele onderwerpen, aan de orde. Hoe kunnen we via het denken overzicht krijgen in het bestaan?

In de twaalfde klas bedenk, bereken en teken je jouw eigen huis. Er moeten een bouwplan en een plan van eisen komen, en het moet redelijk uitvoerbaar zijn. Als het lukt, ben je  een stap verder in jouw verhouding tot de wereld.

Terugkijken, stilstaan en vooruitblikken. Tijdens deze periode onderzoek je hoe je bent geworden wie je nu bent en hoe je naar de toekomst kijkt. Met deze periode sluit je in de veiligheid van je klas je middelbare school af.

Voordat je de weg naar het vervolgonderwijs vindt, ga je met je klas op eindreis naar bijvoorbeeld Parijs, Berlijn of Praag. Je verdiept je in de cultuur van het land, en dat vergeet je nooit meer!