Landmeetkamp klas 10D: een succesvolle week

Landmeetkamp klas 10D: een succesvolle week

Het landmeetkamp van klas 10D in Bladel is onlangs met groot succes afgerond. Deze werkweek, een vast onderdeel van het curriculum voor de 10e klas havo en vwo, draait om het gezamenlijk in kaart brengen van een locatie met behulp van goniometrie, oftewel hoekmeetkunde. Door op een praktische manier met dit wiskundige onderwerp aan de slag te gaan, kregen de leerlingen een waardevolle en realistische kijk op waarneming en analyse.

De sfeer tijdens het kamp was uitstekend. Leerlingen kwamen voor elkaar op tijdens het koken en corvee, waardoor de samenwerking werd versterkt. Een van de hoogtepunten van de week was de BBQ, onder leiding van grillmaster mister D. Sowieso zorgden de mentoren, Mijnheer Diebels en Mevrouw Greefkens, voor een prettige balans tussen werk en ontspanning.

Overdag werkten de leerlingen in groepjes aan veldmetingen. Deze metingen werden ’s avonds uitgewerkt en op kaart gezet, onder leiding van de wiskundedocenten Mijnheer van Well, Mevrouw Smits en Mevrouw Moors. Dit proces bood de leerlingen de kans om de theorie direct toe te passen en hun analytische vaardigheden te verbeteren.

Naast de mentoren en docenten speelde ook de ouderlijke hulp een cruciale rol. Mevrouw van Eert, een van de moeders uit de klas, bood prima ondersteuning bij de maaltijden en het vervoer, wat de organisatie van het kamp aanzienlijk vergemakkelijkte. Al met al was het landmeetkamp een geslaagde week waarin de leerlingen niet alleen hun kennis van wiskunde uitbreidden, maar ook leerden samenwerken en verantwoordelijkheid te nemen. De positieve sfeer en de goede begeleiding zorgden ervoor dat iedereen met een voldaan gevoel maar door een lokale stortbui helaas doorweekt terugkeerde naar huis