Kleien en smeden tijdens drukbezochte Infoavond

Kleien en smeden tijdens drukbezochte Infoavond

Steeds meer mensen zijn benieuwd naar het vrijeschoolonderwijs. Tijdens de jaarlijkse infoavond op 14 november verwelkomde het Novalis College meer dan 400 belangstellenden, waaronder ruim honderd kinderen. Voor de meesten was het de eerste kennismaking met ons onderwijs.

De Infoavond, vooral bedoeld voor ouders en kinderen die de vrijeschool nog niet (goed) kennen, biedt de kans om eens rustig kennis te maken zowel ons onderwijs als ons gebouw. Zo konden de bezoekers een kijkje nemen in diverse lokalen, zoals koken, textiel en creatieve technologie en een demonstratie smeden bijwonen in de smidse. Of ze konden deelnemen aan een rondleiding door de nieuwbouw, verzorgd door de jongste leerlingen van de school.

Uiteraard was er ook de kans om antwoord te krijgen op meer inhoudelijke vragen, over bijvoorbeeld vrijeschoolonderwijs, passend onderwijs en dyslexie. En ook de ouderraad en de leerlingenraad stonden paraat.

De meegekomen kinderen volgden een eigen programma. Tijdens de algemene presentatie voor ouders, namen zij enthousiast deel aan minilesjes kleien, drama, geschiedenis, aardrijskunde en natuurkunde.