Havo

Het Novalis College is een vrijeschool voor vmbo-t, havo en vwo, waar alle vakken aan bod komen die je nodig hebt om met een diploma en een goed gevulde rugzak de wereld in te gaan. Welke basisschool je ook hebt doorlopen, als je in groep 8 een havo-advies krijgt en enthousiast bent, ga je met jouw inzet  een fantastische middelbare schooltijd beleven op het Novalis. Je wordt geplaatst in klas 7, de vmbo-t/havo- of havo/vwo-brugklas. In brugklas 8 ontvang je na het 2e rapport een voorlopige en na het 3e rapport de definitieve niveaubepaling.

Waarom wij de eerste brugklas klas 7 noemen.

Dit stamt uit een ver verleden. De vrijeschool telt vanaf de kleuterklassen en als je dan doortelt, begint de middelbare school met klas 7. Tja, het is een dingetje: voor ons duidelijk, en jij went eraan!

Dakpanklassen

Het Novalis College hanteert in klas 7 en 8 de zogenaamde dakpanklassen. Dit betekent dat wij vmbo-t/havo-klassen én havo/vwo-klassen formeren. We geven les op het hoogste niveau van de dakpanklas. Aan het einde van het tweede leerjaar stellen we het niveau van het vervolgtraject vast en vanaf het derde leerjaar werk je op jouw niveau naar een eindexamen toe.

Hoe ziet je dag eruit op het Novalis

Als jij om 8.30 uur je klaslokaal instapt begin je maandag tot en met donderdag met 1,5 uur hoofdonderwijs. Je verdiept je met de klas in een thema dat je je helemaal eigen gaat maken. Na het hoofdonderwijs ga je aan de slag met de vaklessen (zoals Engels, geschiedenis, natuurkunde en biologie) en is er daarnaast volop aandacht voor kunstvakken en de ambachtelijke en praktische vakken (zoals smeden, handvaardigheid, toneel en muziek). Tijdens de gymlessen blijven we goed in beweging.

In de 7e en 8e klas wordt aandacht besteed aan studiebegeleiding tijdens het mentoruur. Het doel hiervan is het aanleren van studievaardigheden. Een deel van de tijd kun je ook besteden aan het maken van huiswerk.

Na een fijne schooldag, waarin je je hoofd, je hart en je handen hebt laten werken, ga je weer naar huis. Even lekker uitrusten en dan wacht nog je huiswerk…

Profielen Havo

In klas 9 krijg je profielkeuzelessen om je voor te bereiden op je keuze voor het examenpakket en om je te oriënteren op een mogelijke vervolgstudie. Vanaf halverwege klas 9 werk je in jouw eigen profiel.

Het Novalis College biedt op havo-niveau alle profielen aan. Wel zijn de keuzemogelijkheden in het vakkenpakket enigszins beperkt, omdat we een minder grote school zijn. Daar staat tegenover dat je naast profielvakken een breed pakket aan algemene vormende vakken gaat volgen. Denk hierbij aan kunstzinnige, praktische en ambachtelijke vakken.

Eindwerkstuk (profielwerkstuk)

In de 11e klas werk je aan een eindwerkstuk (profielwerkstuk) over een zelfgekozen onderwerp. Dit werkstuk is aan een eindexamenvak gekoppeld; je moet het werkstuk wetenschappelijk kunnen verantwoorden en op een praktisch-kunstzinnige manier verwerken. Met een openbare podiumpresentatie rond je dit onderdeel van je schoolloopbaan af.

Je doet eindexamen in klas 11, waarna je uitstroomt naar het hbo of doorstroomt – via een speciaal voorbereidingsprogramma – naar vwo.


Wat doen we nog meer

De werkweek breng je samen met je klasgenoten door in de natuur, waarbij er naast werk ook gezelligheid en ontspanning wacht.

Als de bovenbouwleerlingen tijdens de kennisweek hun toetsen maken, volg je in de klassen 7 en 8 de zogeheten kantelweken. Je krijgt dan 10 uur thematisch onderwijs over één onderwerp. Voorbeelden zijn: De geschiedenis over de Berlijnse Muur, verdieping in de cultuur van een land of volk, project vakkanjers, project creatieve technologie, poëzie.

Tijdens de jaarlijkse kunstweken word je uitgedaagd om op ontdekkingstocht te gaan. Je maakt kennis met kunstvormen als dans, drama, beeldende kunst, fotografie, mode en podcasts. De school als een bruisend atelier en – tijdens het afsluitende festival – een podium voor fantastische projecten.

In de 8klas dompelen we je onder in een activiteitenweek met excursies en workshops.

Zo bezoek je bijvoorbeeld het Philips Museum of het Openluchtmuseum in Arnhem. Ook maken we tijd voor sportieve activiteiten.

Wij vinden het belangrijk dat je voorbereid wordt op de maatschappij. Dit doen wij niet alleen tijdens de lessen en projecten, maar ook door middel van stages.
Tijdens de twee weken durende winkelstage in de 9e klas ervaar je wat er komt kijken bij het runnen van een winkel. In klas 10 doe je een zorgstage van twee weken in een zorginstelling en ervaar je wat jouw dienstbare instelling kan toevoegen aan hen die zorg nodig hebben.

Tijdens het geologiekamp ga je letterlijk grenzen verleggen. Je gaat met je klas naar een gebied waar het vlakke landschap verandert in heuvels en/of bergen. Grotten kennen geen geheimen meer voor jou. Tijdens de week op geologiekamp worden je uithoudingsvermogen en moed op de proef gesteld.

In klas 9 en je examenjaar volg je atelierklassen. De examenvakken drama of beeldende vorming koppelen we aan het vak kua (kunst algemeen). De vakken zijn zowel praktisch als theoretisch.

Tijdens het landmeetkamp in de 10e klas breng je samenwerkend met je klasgenoten een landschap in kaart. Met behulp van jalons, prisma’s en theodolieten voer je hoek- en hoogtemetingen uit en breng je het vak wiskunde letterlijk in kaart.

In klas 10 ga je voor je eindtoneelstuk de planken op of maak je je sterk voor decors of de techniek. De keuze van een toneelstuk is afhankelijk van het karakter en het ontwikkelingsthema van je klas.

Terugkijken, stilstaan en vooruitblikken. Tijdens deze periode onderzoek je hoe je bent geworden wie je nu bent en hoe je naar de toekomst kijkt. Met deze periode sluit je in de veiligheid van je klas je middelbare school af.

Voordat je de weg naar het vervolgonderwijs vindt, ga je met je klas op eindreis naar bijvoorbeeld Parijs, Berlijn of Praag. Je verdiept je in de cultuur van het land, en dat vergeet je nooit meer!