X
GO

Examens

Informatie die van belang is voor de eindexamenkandidaten wordt tijdens het laatste schooljaar in oktober en in april aan de kandidaten uitgereikt tijdens speciale informatiebijeenkomsten. Deze informatie staat altijd in de meest actuele versie op deze website.
Bij vragen kunt u contact opnemen met de examencommissie door een mail te sturen naar examen@novalis.nl.

Rapporten

Op het Novalis College krijgen de leerlingen drie keer per jaar een rapport uitgereikt. Ieder rapport is een belangrijk communicatiemiddel tussen de leerling, ouders en school. Het rapport geeft weer hoe het gaat met de ontwikkeling van het kind met betrekking tot de behaalde resultaten, inzet en werkhouding en het niveau waarop de leerling functioneert.

In de periode voorafgaand aan het rapport wordt de voortgang van de leerling onder andere getoetst door middel van overhoringen, proefwerken, werkstukken, presentaties, spreekbeurten en dergelijke.

Examenresultaten

    vmbo havo vwo totaal
           
2018-2019 Opgegaan 37 83 18 138
  Geslaagd 35 71 13 119
  Slagingspercentage 95% 86% 72% 86%
           
2017-2018 Opgegaan 54 39 15 108
  Geslaagd 49 34 13 96
  Slagingspercentage 91% 87% 87% 89%
           
2016-2017 Opgegaan 49 32 14 95
  Geslaagd 44 30 12 86
  Slagingspercentage 90% 94% 86% 91%
           
2015-2016 Opgegaan 36 19 7 62
  Geslaagd 35 18 6 59
  Slagingspercentage 97% 95% 86% 95%