X
GO

Profielwerkstuk

In het laatste jaar van je vmbo-t-opleiding maak je een profielwerkstuk. Je gaat een onderzoek doen binnen een onderwerp dat te maken heeft met het door jou gekozen profiel.
Het profielwerkstuk bestaat uit een onderzoeksproces, schriftelijk verslag, en presentatie waarin een praktisch deel is verwerkt. Het behalen van een voldoende voor het profielwerkstuk is een voorwaarde om deel te mogen nemen aan het Centraal Examen.

Je laat via het profielwerkstuk zien dat je een aantal belangrijke algemene vaardigheden beheerst:

  • onderzoeken
  • informatie verzamelen en verwerken
  • presenteren

Herkansen is alleen mogelijk als:
de beoordeling van het profielwerkstuk ‘onvoldoende’ is;
de beoordeling ‘onvoldoende’ is nadrukkelijk niet het resultaat van één of meerdere gemiste deadlines (inleverdata).
Als je herkanst, heb je één herkansingsmogelijkheid minder voor de andere vakken van het schoolexamen.