X
GO

Novalis College: een vrije school

Geschiedenis

Aan het eind van de eerste wereldoorlog houdt Rudolf Steiner, filosoof en grondlegger van de antroposofie, een pleidooi over het bieden van meer ontplooiingskansen voor kinderen door ze langer naar school te laten gaan. Zijn toehoorders, arbeiders van de Waldorf Astoria fabriek, voelen mee met een andere toekomst voor hun nageslacht. De fabrieksdirecteur vraagt Rudolf Steiner onderwijs te ontwikkelen voor de kinderen van zijn werknemers.

Het is 1919 als de allereerste vrije school te Stuttgart wordt opgericht. In deze naoorlogse tijd ontstaat een bloeiende interesse naar de vrije school en haar antroposofische achtergrond die zich bezighoudt met de bewustwording van het ‘mens-zijn’. De gedachtestroom bereikt ons land waar in 1923 de eerste Nederlandse vrije school haar deuren in Den Haag opent.

Het woord ‘vrij’ staat voor het in vrijheid realiseren van de pedagogische visie en te kunnen aansluiten op vragen die bij de kinderen worden waargenomen. Centraal staat de ontwikkelingsweg van ieder mens.

Na de tweede wereldoorlog neemt de belangstelling voor deze vorm van onderwijs steeds meer toe. Inmiddels zijn er wereldwijd ruim negenhonderd vrije scholen die binnen verschillende culturen zijn vormgegeven.

Wist je dat alle vrije scholen in Nederland samenwerken in de Vereniging van Vrijescholen…

 

Ontstaan Novalis College

Ruim tweehonderd jaar geleden schreef Novalis, pseudoniem van Friedrich von Hardenberg (1772-1801) over hoe hij de wereld zag en hoe deze zou moeten worden. Als zijn missie zag hij de ontwikkeling van de aarde en de mens: “zur Bildung der Erde sind wir berufen”.

Novalis betekent “hij die nieuw land klaarmaakt”, zoals de zaaier het land klaarmaakt om te zaaien.

In 1979 wordt in Eindhoven de eerste vrijeschool opgericht. Sinds het jaar 2000 worden het basis- en voortgezet onderwijs losgekoppeld en ontstaat het Novalis College.

Zoals Novalis nieuw land wil klaarmaken, zo geven wij de leerlingen de kans om nieuwe zaken te ontdekken, zelfstandig te leren waarnemen en oordelen en goede doelen na te streven. Wij willen dat de leerlingen de buitenwereld concreet leren kennen, zichzelf ontdekken en wegen voor de toekomst openhouden .

Wist je dat ons gebouw volledig duurzaam is en dat door onze toiletten geen drinkwater maar regenwater stroomt…