X
GO

Aanmelding van voortgezet onderwijs naar voortgezet onderwijs

Er zijn twee aanmeldperiodes voor leerlingen die nu op een VO-school zitten en volgend schooljaar naar een andere school willen of moeten. U mag uw aanmelding toesturen naar: aanname@novalis.nl.
Meer informatie vindt u hier.


De eerste aanmeldperiode is in de week van 15 tot en met 19 maart 2021

Data en tijden om aan te melden vindt u hier. Deze aanmelding is voor de leerlingen die afkomstig zijn van de volgende scholen: 

• Antoon Schellens College

• Stedelijk College Eindhoven, afdeling Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) 

• Pleinschool Helder 

 

De tweede aanmeldperiode is op 25 en 26 mei 2021

 Deze aanmelding is voor leerlingen die het advies hebben gekregen om aan te melden op een andere school in verband met: 

• Overstap naar een ander onderwijsniveau 

• Profiel- of sectorkeuze 

• Ondersteuningsbehoefte 

• Wens van leerling of ouders

Meer informatie over onze aannameprocedure voor Tussentijdse aanname vindt u hier.

 

Aanmelden 4 havo of 5 vwo na behaald examen in tweede aanmeldperiode

 Het is mogelijk aan te melden na behaald examen vmbo-t of havo. Na uw aanmelding toetst de aannamecommissie of de leerling voldoet aan de toelatingseisen. Levert u alstublieft zowel deel A als deel B van het aanmeldformulier in.


Toelatingscriteria 4 havo

  

Toelatingscriteria 5 vwo


Prognose instroom tussentijdse leerlingen

Tussentijdse aanmeldingen zijn maar beperkt mogelijk. Wij volgen de regelgeving van het Samenwerkingsverband Eindhoven en Kempenland. Meer informatie...