X
GO

Aanmelden voor klas 7 schooljaar 2022-2023

Op deze pagina vindt u informatie over het aanmelden van uw kind voor het eerste leerjaar (klas 7). De aanmelding vindt (onder voorbehoud) op school plaats. Aanmelddata en -tijden vindt u onder aan deze pagina.

Bovendien zijn er, naast de instroom van leerlingen afkomstig van de basisschool aan het begin van het nieuwe schooljaar, mogelijkheden voor instroom op een later moment in klas 8 of hoger; de zogenaamde tussentijdse instroom. Zie hiervoor het tabblad
‘nieuwe leerlingen klas 8 en hoger‘.

Nieuwe leerling voor het eerste leerjaar (klas 7) afkomstig van een basisschool binnen de regio Eindhoven en Kempenland

Aanmeldformulieren worden in onze regio door het Samenwerkingsverband Eindhoven en Kempenland (RSV-PVO) op de basisscholen in januari 2022 aan u verstrekt. Controleert u alstublieft dit aanmeldformulier goed en pas aan/vul volledig aan waar nodig voordat u uw kind bij ons aanmeldt.

Het aanmeldformulier dat u via de basisschool ontvangt, is niet voldoende voor een aanmelding op het Novalis College.

Wij verzoeken u het aanvullingenformulier volledig ingevuld én ondertekend, samen met het aanmeldformulier van de basisschool én de vereiste bijlagen bij ons in te leveren.

Zonder deze aanvullende informatie en bijlagen kan de aanmelding niet in behandeling worden genomen.Nieuwe leerling voor het eerste leerjaar (klas 7) afkomstig van een basisschool buiten de regio Eindhoven en Kempenland

Leerlingen die géén aanmeldformulier via de basisschool krijgen verzoeken wij het uitgebreid aanmeldformulier compleet ingevuld én ondertekend, inclusief de vereiste bijlagen bij ons in te leveren.


Aanmeldmomenten eerste leerjaar (klas 7)

Met ingang van schooljaar 2020-2021 is de vroege aanmeldweek komen te vervallen. Binnen de wet passend onderwijs worden alle nieuwe leerlingen voor klas 7 (eerste leerjaar) in de aanmeldweek van maandag 7 maart t/m vrijdag 11 maart 2022 aangemeld.

U kunt uw kind aanmelden op de volgende data en tijden (één ouder per kind als begeleider):

Maandag              7 maart 2022       19:00 – 21:00 uur
Dinsdag                8 maart 2022       19:00 – 21:00 uur
Woensdag            9 maart 2022        15:00 – 17:00 uur

U kunt uw kind ook digitaal aanmelden via LDOS, een toegangscode krijgt u via de basisschool van uw kind.
Na uw aanmelding via Ldos ontvangt u van ons een bevestigingsmail. Tevens krijgt u het verzoek ons aanvullingenformulier (en eventueel ontbrekende gegevens/documenten) via e-mail aan te leveren.


Ondersteuningsvraag

Voor leerlingen met een ondersteuningsvraag anders dan dyslexie en/of dyscalculie, bestaat de mogelijkheid om vooraf met ons in gesprek te gaan. Deze gesprekken vinden plaats in de maanden oktober 2021 t/m februari 2022. Twijfelt u over de ondersteuningsvraag van uw kind? Bespreek dit alstublieft op uw basisschool.
U kunt ons bereiken via aanname@novalis.nl.