X
GO

Aanmelden voor klas 7 schooljaar 2023-2024

Op deze pagina vindt u informatie over het aanmelden van uw kind voor het eerste leerjaar (klas 7). De aanmelding vindt (onder voorbehoud) op school plaats nadat het digitale aanmeldformulier en eventuele aanvullingen die van belang zijn in ons bezit zijn. Aanmelddata en -tijden vindt u onderaan deze pagina.

Bovendien zijn er, naast de instroom van leerlingen afkomstig van de basisschool aan het begin van het nieuwe schooljaar, mogelijkheden voor instroom op een later moment in klas 8 of hoger; de zogenaamde tussentijdse instroom. Zie hiervoor de informatie op deze plek.

Nieuwe leerling voor het eerste leerjaar (klas 7) afkomstig van een basisschool binnen de regio Eindhoven en Kempenland

Hier kunt u een aanmeldformulier downloaden en vervolgens invullen. U stuurt het aanmeldformulier aan ons terug via: aanname@novalis.nl.


Nieuwe leerling voor het eerste leerjaar (klas 7) afkomstig van een basisschool buiten de regio Eindhoven en Kempenland

Hier kunt u een aanmeldformulier downloaden en vervolgens invullen. U stuurt het aanmeldformulier aan ons terug via: aanname@novalis.nl.


Aanmeldmomenten eerste leerjaar (klas 7)

Binnen de wet passend onderwijs worden alle nieuwe leerlingen voor klas 7 (eerste leerjaar) in de aanmeldweek van maandag 6 maart t/m vrijdag 10 maart 2023 aangemeld.

U kunt uw kind aanmelden op de volgende data en tijden :

Maandag              6 maart 2023       19:00 – 21:00 uur
Dinsdag                7 maart 2023       19:00 – 21:00 uur
Woensdag            8 maart 2023        15:00 – 17:00 uur

Ondersteuningsvraag

Voor leerlingen met een ondersteuningsvraag anders dan dyslexie en/of dyscalculie, bestaat de mogelijkheid om vooraf met ons in gesprek te gaan. Deze gesprekken vinden plaats in de maanden oktober 2022 t/m februari 2023. Twijfelt u over de ondersteuningsvraag van uw kind? Bespreek dit alstublieft op uw basisschool.

U kunt ons bereiken via aanname@novalis.nl.