X
GO

Leerlingenaanname (vmbo-t / havo / vwo)

Het Novalis College is als vestiging van de Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs, officieel erkend als school voor vmbo-t, havo en vwo.

Maar intelligentie zegt niet alles; voldoende eigen structuur, zelfstandigheid, werkdiscipline en motivatie zijn eveneens van belang voor een goed functioneren binnen ons vrije schoolonderwijs. Het vergt ook een aantal specifieke vaardigheden en interesses. Voor het hoofdonderwijs (waarbij leerlingen zelf aantekeningen en samenvattingen maken van onderwerpen) zijn vooral taalgerelateerde vaardigheden van belang.

Daarnaast is interesse in praktisch-kunstzinnige vakken van groot belang om goed aan het onderwijs in het Novalis College deel te kunnen nemen. Tot deze vakken behoren ook relatief onbekende vakken als smeden, euritmie of mandenvlechten.

Sinds enkele jaren is het advies van de basisschool leidend bij de aanmelding (wet Dekker). Het advies van de basisschoolleraar gaat gepaard met een overzicht van het leerlingvolgsysteem van de laatste drie leerjaren (groep 6, 7 en 8).

De leerkracht kan vroegtijdig in contact treden met de aannamecommissie voor advies indien er twijfel is over een aanmelding. Samen kijken we of het in het belang van het kind is om tot plaatsing op het Novalis College over te gaan.

 

Bekijk hier ons filmpje over aanname