X
GO

Vacature

Het Novalis College is een school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs in Eindhoven. De school is gehuisvest in een nieuw, milieuvriendelijk gebouw en telt 580 leerlingen. De school biedt vrijeschoolonderwijs aan op vmbo-t, havo- en vwo-niveau. Tevens is in de school een klas met zmlk-leerlingen geïntegreerd.

Onze vacatures, ook stichtingsbreed, zijn te vinden op Meesterbaan.nl.

 

Vacature docent economie

Het Novalis College is vanaf 1 augustus op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste collega voor het vak economie. Het gaat om een tijdelijke betrekking (met uitzicht op een vaste aanstelling) van ongeveer 0,5 tot 0,6 fte, inschaling in LB.

Het betreft periodeonderwijs in klas 5 vwo en diverse vaklessen in zowel vmbo-t- als havoklassen. Periodeonderwijs houdt in dat er gedurende een cyclus van vier weken (maandag tot donderdag), in de ochtend van 8.00 uur tot 10.00 uur, zonder lesmethode, vanuit vaststaande thema’s lesstof behandeld wordt.

Wij komen graag in contact met een enthousiaste en bij voorkeur bevoegde collega, die zich wil inzetten om samen met een betrokken en gemotiveerd team, vrijeschoolonderwijs te verzorgen voor onze leerlingen. Bekendheid met het vrijeschoolonderwijs strekt tot de aanbeveling, de bereidheid je hierin te verdiepen is een vereiste. We bieden beginnende collega’s (naast cao-gerelateerde voorzieningen) een interne scholing aan om thuis te raken in de achtergronden van vrijeschoolonderwijs.

Sollicitaties (motivatie én cv) graag voor 1 juli richten aan mw. Annemarie Obbes (personeelsfunctionaris) via personeelsfunctionaris@sgvvs.nl. Met de kandidaat van onze keuze maken wij altijd een tweede afspraak waarbij onder meer arbeidsvoorwaarden en referenties onderwerp van gesprek zijn.

Vacature docent biologie (vervanging)

Het Novalis College is per 1 augustus 2023 op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste collega voor het vak biologie in onze onderbouw vmbo-t, havo en vwo.

Het gaat om een tijdelijke functie (0,6-0,7 fte vervanging, inschaling in LB) wegens ziekte. De vacature bestaat uit hoofdonderwijsperiodes met een lengte van 90 minuten en vaklessen biologie met een lengte van 50 minuten. Periodeonderwijs houdt in dat er gedurende een cyclus van vier weken, elke ochtend van 8.30 uur tot 10.00 uur, zonder lesmethode, vanuit vaststaande thema’s lesstof behandeld wordt.

We bieden beginnende collega’s (naast cao-gerelateerde voorzieningen) een interne scholing aan om thuis te raken in de achtergronden van vrijeschoolonderwijs. Wij komen graag in contact met een enthousiaste en bij voorkeur bevoegde collega, die zich wil inzetten om samen met een betrokken en gemotiveerd team, vrijeschoolonderwijs te verzorgen voor onze leerlingen. Bekendheid met het vrijeschoolonderwijs strekt tot de aanbeveling, de bereidheid je hierin te verdiepen is een vereiste.

Sollicitaties (motivatie én cv) graag voor 1 juli richten aan mw. Annemarie Obbes (personeelsfunctionaris) via personeelsfunctionaris@sgvvs.nl.
Met de kandidaat van onze keuze maken wij altijd een tweede afspraak waarbij onder meer arbeidsvoorwaarden en referenties onderwerp van gesprek zijn.