X
GO

Vacatures

Het Novalis College is een school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs in Eindhoven. De school is gehuisvest in een nieuw, milieuvriendelijk gebouw en telt 580 leerlingen. De school biedt vrijeschoolonderwijs aan op vmbo-t, havo- en vwo-niveau. Tevens is in de school een klas met zmlk-leerlingen geïntegreerd.

 

Vacature voorzitter voor de raad van toezicht

Vanwege het vertrek van de huidige voorzitter komt de Stichting Scholengemeenschap voor Vrijeschoolonderwijs graag in contact met een kandidaat voor de functie van voorzitter De raad van toezicht is verantwoordelijk voor toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de onder de stichting ressorterende instellingen. 

Daarnaast fungeert zij als klankbord voor het college van bestuur. De raad van toezicht is samengesteld uit leden met specifieke deskundigheden. ​Meer informatie over de vacature voorzitter raad van toezicht lees hier.

De wervings- en selectieprocedure voor de voorzitter raad van toezicht wordt begeleid door Guusje van der Schoot, partner bij Van der Vliet & Van der Schoot. 

De voorselectiegesprekken met kandidaten die qua ervaring en profiel potentieel passend zijn in het profiel van de vacature zullen plaatsvinden op 17 en 21 februari. 

Na de voorselectie worden de geschikte kandidaten voorgedragen aan de selectiecommissie die bepaald welke kandidaten zij willen zien voor een selectiegesprek. De selectiegesprekken vinden plaats op donderdag 24 februari in Nijmegen. 

De selectiecommissie wordt gevormd door de voltallige raad van toezicht van Stichting Scholengemeenschap voor Vrijeschoolonderwijs. De voorzitter van het college van bestuur neemt vanuit zijn adviserende rol deel aan een tweede gesprek. 

 Het inwinnen van referenties kan onderdeel uitmaken van de procedure. Dit zal altijd in overleg met de kandidaat geschieden. Reacties graag uiterlijk 13 februari via guusje@vandervlietvanderschoot.nl