X
GO

Voortgang schoolleiding en ontwikkelagenda

Geplaatst op:

Het is nu een kleine 4 maanden geleden dat enkele MT leden hun vertrek aankondigden. Sinds die tijd is er hard gewerkt en veel gebeurd. Dat de voortgang van het onderwijs prioriteit kreeg en ouders en leerlingen aangaven relatief weinig van de managementwisseling te hebben gemerkt, geeft vertrouwen in de toekomst.

Recent kregen wij de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders (klas 7 en 9). Hieruit blijkt dat de scores weinig afwijken van de scores op de andere scholen in onze scholengemeenschap. Dit beeld toont de veerkracht en flexibiliteit van het team en de interim-schoolleiding, binnen bijzondere omstandigheden.

Dit beeld gaf en geeft ook de ruimte om, achter de schermen, te werken aan de ontwikkelagenda. Na de zomervakantie zal het MT een eerste schets van de ontwikkelagenda afstemmen met medewerkers, bestuurder, dMR, leerlingen en ouders.

Als de ontwikkelagenda er ligt, kunnen we gaan werken aan het profiel van de nieuw te benoemen rector en teamleiders. We koersen erop hen nog dit kalenderjaar te benoemen. Tot die tijd bestaat het MT uit de interim rector dhr. B. Kollmer en de huidige interim-teamleiders: mevr. S. Janson (vmbo-t), dhr. S. Rutten (middenbouw) en mevr. A. Tramontina (bovenbouw).

| Terug

Archief