X
GO

Openstelling

Geplaatst op:

Wij zijn blij dat er vanaf 31 mei jl. voor het voortgezet onderwijs geen beperkende covid-maatregelen meer gelden. Dit betekent dat wij in principe het volledige programma aanbieden.

Daarbij hebben wij ons wel te verhouden tot andere beperkingen, zoals ziekte en afwezigheid van docenten, quarantaine voor (groepen) leerlingen en medewerkers en de beperkingen volgend uit de bouwactiviteiten van de school (nieuwbouw en verbouw). Per week bekijken wij de situatie en maken een zo optimaal mogelijk onderwijsprogramma voor alle leerlingen, dat wij afstemmen met de medezeggenschapsraad.

| Terug

Archief