X
GO

Veel belangstelling voor informatieavond Novalis College

Geplaatst op:

De eerste informatieavond voor leerkrachten en ouders van groep 8-basisscholieren kende met ruim 200 bezoekers een grote belangstelling. De bezoekers namen deel aan workshops en bezochten de informatiemarkt.

De informatieavond is het eerste contactmoment met nieuwe ouders dit schooljaar en vormt daarmee de opmaat voor de open dag van 28 januari. De bezoekers werden ontvangen in de aula en kregen dankzij koorzang van leerlingen van klas 7C direct een warm welkom. De ouders en leerkrachten konden zich tijdens workshops laten informeren over de kunstvakken, het 3D-tekenen, hoofdonderwijs en het dyslexiebeleid. De onderwijsvisie werd beleefd tijdens proeflessen Duits en wiskunde. En op de informatiemarkt stonden Novalis-medewerkers en leerlingen gereed om te vertellen over de uitbreidingsplannen, de leerlingenraad, de integratieklas Blauwe Bloem en huiswerkbegeleiding. De leerlingen van klas 7C zetten tijdens de avond hun beste beentje voor. Tijdens de pauze gaven ze een bijzondere voorstelling Euritmie en oogstten daarmee veel applaus. Dat gold ook voor de gezonde en lekkere hapjes die tijdens de kooklessen waren bereid en tijdens de gehele avond door leerlingen van klas 7 en de Blauwe Bloem leerlingen werden rondgebracht.

| Terug

Archief