X
GO

- Presentatie december 2019.


De architect aan het woord
Het huidige gebouw van het Novalis College is een alzijdig, expressief gebouw met een geheel eigen architectuurstijl. Het uitbreiden van dit gebouw is hierdoor niet eenvoudig. Vandaar dat de nieuwbouw als een zelfstandig gebouw is ontworpen, met een eigen, ingetogen architectuur.
De nieuwbouw, die veel kleiner is dan de huidige school, heeft een heldere, robuuste massaopbouw. Door te kiezen voor een houten gevelafwerking, onderscheidt de nieuwbouw zich ook qua materiaal duidelijk van het bestaande gebouw.
De constructie van de nieuwbouw is zo gemaakt, dat alle tussenwanden niet dragend zijn en in de toekomst verplaatst of verwijderd kunnen worden. De lay-out heeft een gang in het midden met aan weerszijden lokalen.
Op de kop bevinden zich de voorzieningen. Door te schuiven in de plattegrond, is op verschillende plekken ruimte gemaakt voor werkplekken waar leerlingen zelfstandig kunnen werken.
Tevens is hierdoor variatie in lokaalgrootte ontstaan, waardoor de verschillende lokalen op verschillende wijze ingezet kunnen worden. Op de verdieping bevindt zich een buitenterras, dat gebruikt kan worden door de leerlingen. Door de verdiepingshoge ramen en grote puien dringt daglicht diep in het gebouw door.


Waarom deze uitbreiding?
De school is gegroeid in leerlingenaantallen. Om de leerlingen op te kunnen vangen zijn destijds tijdelijke units bij het gebouw geplaatst. Deze units worden nu vervangen door een vast bijgebouw.


Wanneer vindt de uitbreiding plaats?
Start bouw september 2020 Oplevering / bouwwerkzaamheden gereed september 2021

Voordat we starten met de bouw organiseren we een informatiebijeenkomst over de bouwplaatsinrichting, het bouwproces en de aanvoer van bouwmaterialen. Deze informatiebijeenkomst zal naar verwachting plaatsvinden in augustus of september 2020.Wat zijn de wijzigingen t.o.v. de presentatie van december 2019?
1. Op advies van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen de welstandscommissie) is de positie en de uitstraling van het gebouw gewijzigd. Ten opzichte van de vorige keer is de nieuwbouw licht verdraaid waardoor er tussen de bestaande school en de nieuwbouw meer geborgenheid ontstaat. De nieuwbouw komt meer in het groen te staan, voor de school is ruimte voor een sportveldje en de parkeerplaatsen worden omsloten door begroeiing. Van de nieuwbouw laat de architect een kloekere variant zien zonder strips en zonder lobben, waarin het balkon doorloopt op de kopgevel en de entree duidelijker aanwezig is.

2. Voor Pluryn zal een nieuwe inrit aan de Damocleslaan gerealiseerd worden. Pluryn krijgt daarmee een eigen inrit waardoor verkeersstromen van Novalis en Pluryn worden gescheiden. Dit is overzichtelijker en veiliger voor de leerlingen.Vragen en opmerkingen
Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u ons bellen of mailen.
Onze contactgegevens zijn: post@novalis.nl of 040 - 2969310 (momenteel slecht bereikbaar i.v.m. het corona-virus) .Wij houden u vervolgens op de hoogte via deze website over de reacties die we hebben ontvangen.

 

 

 

 
 


 


- Download in pdf formaat:
Plattegrond situatie technisch ontwerp.
Plattegrond situatie nieuw technisch ontwerp.
Ontwerp.