Nieuwsbericht

Het nieuwsbericht van 12 september is beschikbaar.

Vacature Natuurkunde

Het Novalis College heeft een vacature natuurkunde voor 7 lesuren (te geven in periode-onderwijs en 1 vakles per week). Deze vacature is met onmiddelijke ingang in te vullen.

Daarnaast is er vanaf 10 december een vervanging voor de lessen 4 t/m 6 VWO (klas 10 t/m 12) en 4 t/m 6 Havo (klas 4-5 Havo). Deze vervanging loopt tot het einde van dit schooljaar.

Indien u geïnteresseerd bent, kunt u een mail sturen naar m.vermeer@novalis.nl. Indien u meer informatie wenst, kunt u ook met Mw. Vermeer contact opnemen (040-2969310)

Aanmelden voor het Novalis orkest / band

Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen!
Ook voor de Novalis band!
Speel je een instrument (alle instrumenten zijn welkom!)of wil je zingen, vul het formulier in, leg het in mijn postvak of geef het aan een docent.
Dan neem ik contact met je op !
Vergeet je mail adres en je 06 nummer niet!
Hoe meer zielen hoe meer vreugd!!!
Groeten en tot snel!
Jaap van Wershoven

Wim Maas

Op het einde van de zomervakantie bereikte ons het droevige bericht dat onze gewaardeerde collega

WIM MAAS

op 65-jarige leeftijd is overleden. Wim was sinds het jaar 2000 voor meer dan tien jaar aan het Novalis College verbonden. Hij kwam bij ons op school toen de middenbouw (de klassen 7 en 8) werd opgericht. Als ervaren vrijeschoolleraar was hij een bezielende leraar voor de vakken wiskunde en Duits, mentor binnen de klassen 7 en 8 en daadkrachtige collega voor het lerarenteam, die in het werk consequentie en exactheid hoog in het vaandel droeg. Aan zijn wijsheid en inzichten hebben wij in het Novalis College veel te danken.

Toen hij omwille van fysieke problemen niet meer in staat was om voor de klas te staan, heeft hij leerlingen en leraren met raad en daad bijgestaan als begeleider. Bij vele mensen binnen onze schoolgemeenschap heeft Wim blijvende indruk gemaakt door zijn warme aandacht voor het individu, zijn humor en zijn grote respect voor zijn medemens.

Dank, beste Wim, voor alles wat je voor onze schoolgemeenschap betekend hebt.

Wij wensen de familie veel sterkte bij dit afscheid.

Wie een condoleance over wil brengen naar de familie, kan een kaart of een mail sturen naar het schooladres onder vermelding van “condoleance Wim Maas” : Novalis College, Postbus 1073, 5602 BB Eindhoven, post@novalis.nl.

Jaarrooster & jaaragenda

Het jaarrooster en de jaaragenda voor het schooljaar 2014-2015 zijn beschikbaar. De data van de derde toetsweek zijn nog onder voorbehoud.

Schoolbenodigdheden

Schoolbenodigdheden schooljaar 2014-2015 voor:

Vakantie

Schooljaar 2013-2014

Zomervakantie 11 juli

Schooljaar 2014-2015: 1e schooldag: woensdag 27-8-2014

Herfstvakantie 20 t/m 24 oktober 2014
Kerstvakantie 22 december 2014 t/m 2 januari 2015
Carnavalsvakantie 16 t/m 20 februari 2015
Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2015
Hemelvaart 14 en 15 mei 2015
Zomervakantie Vanaf 20 juli 2015
Foto's van het gala
Uittreksel leerlingenstatuut

In de aanloop naar een nieuw leerlingenstatuut, hierbij een publicatie van een uittreksel van het huidige statuut. Hierin staan de belangrijkste regels en afspraken zoals deze momenteel gelden op het Novalis College.

Dyslexie- en dyscalculiebeleid

Het dyslexie- en dyscalculiebeleid is opnieuw beschreven in een nota.

Inspectie

De inspectie heeft aan het Novalis College de volledige basisarrangementen toegekend voor alle leerwegen. Aantal geslaagden in schooljaar 2012- 2013:

  • vmbo-t 94%
  • havo 95%
  • vwo 95%