Agenda

Voorlichtingsmomenten

Woensdag 29-10-14 (20:00-21:30)

informatieavond voor ouders van basisschoolleerlingen

Woensdag 05-11-14 (14:00-16:00)

proeflessen voor basisschoolleerlingen (aanmelden verplicht)

Zondag 25-01-15 (11:00-14:30)

open dag

Woensdag 04-02-15 (14:00-16:00)

proeflessen voor basisschoolleerlingen (aanmelden verplicht)

Klik hier om je aan te melden voor de proeflessen.

Aanmeldmomenten nieuwe leerlingen

Binnen de wet passend onderwijs worden er twee aannameprocedures onderscheiden; die van reguliere leerlingen en die van leerlingen mét een ondersteuningsvraag (OPP-leerlingen, zie verder aannameprocedure-boekje).

De aanmeldformulieren moeten op de school ingeleverd worden. In de juiste aanmeldweek, op de daarbij horende aanmeldmomenten. De aanmeldtijden worden strikt nageleefd en staan hieronder omschreven.

Vooraanmeldingen OPP-leerlingen (mét ondersteuningsvraag) klas 7 schooljaar 2015-2016

Van 2 tot en met 6 februari 2015 op het Novalis College:

  • Maandag- tot en met donderdagmiddag van 15.30 - 17.00 uur
  • Maandagavond van 19.30 – 21.00 uur
  • Vrijdagmiddag van 14.30 – 16.30 uur

 

Reguliere aanmeldingen klas 7 schooljaar 2015-2016

Van 9 tot en met 13 maart 2015 op het Novalis College:

  • Maandag- tot en met donderdagmiddag van 15.30 - 17.00 uur
  • Maandagavond van 19.30 – 21.00 uur
  • Vrijdagmiddag van 14.30 – 16.30 uur

Twijfelt u over de ondersteuningsvraag van uw kind en de bijbehorende aanmeldweek? Bespreek dit op uw basisschool.

Leerlingen voor de Ambacht en Kunst klas kunnen gewoon aangemeld worden in de reguliere aanmeldweek, behalve wanneer er een extra ondersteuningsvraag is, dan moet de aanmelding uiterlijk in de vooraanmeldweek ingeleverd worden.

Voor tussentijdse aanmeldingen gelden bovengenoemde aanmeldmomenten niet (zie bijlage ‘Informatie over tussentijdse aanmelding).

Aanmeldformulieren

Aanmeldformulieren zijn op de basisschool aanwezig

Aanmeldformulieren worden, in onze regio, door het samenwerkingsverband Eindhoven-Kempenland (RSV-VO) op de basisscholen geleverd (zie ook www.swveindhovenkempenland.nl). De informatie op dit aanmeldformulier dat u via de basisschool ontvangt, is niet voldoende voor een aanmelding op het Novalis College. Wij verzoeken u het aanvullingenformulier te downloaden en samen met het aanmeldformulier van de basisschool én de vereiste bijlagen, uiterlijk in de daarvoor bestemde aanmeldweek, in te leveren (dus óók de bijlage voor passend onderwijs). Zonder deze aanvullingen en bijlagen kan de aanmelding niet in behandeling worden genomen.

Nieuwe leerling afkomstig van het Voortgezet Onderwijs of van een Basisschool buiten onze regio?

Leerlingen die géén aanmeldformulier via de basisschool krijgen (afkomstig van buiten de regio of van het voortgezet onderwijs/tussentijdse aanmelding), verzoeken wij het uitgebreide aanmeldformulier, inclusief vereiste bijlagen (dus óók de bijlage voor passend onderwijs) bij ons in te leveren in de daarvoor bestemde aanmeldweek.

Aannameprocedure en tijdpad

Aannameprocedure voor schooljaar 2015-2016

In het aannameprocedure-boekje leest u over de aannameprocedure voor aanmeldingen van leerlingen voor het eerste leerjaar, schooljaar 2015-2016.

Tussentijdse aanmeldingen verlopen ongeveer via dezelfde procedure en voorwaarden, echter wordt hier afgeweken van het tijdpad (meer informatie).

Hieronder een aantal belangrijke momenten uit het aannametijdpad (het complete tijdpad staat in bovengenoemd procedure-boekje).

Tijdpad vooraanmeldingen OPP-leerlingen (met ondersteuningsvraag) klas 7 schooljaar 2015-2016

Van 2 t/m 6 februari 2015 Aanmelding (compleet) bij ons binnen (zie aanmeldtijden)
Februari/maart 2015 Aannamegesprekken
Vrijdag 20-03-15 Brieven uitslag toelating leerlingen met ondersteuningsvraag worden vandaag per post verzonden
Uiterlijk dinsdag 31-03-2015 Retour ondertekende plaatsingsbevestiging leerlingen met ondersteuningsvraag per post binnen
Woensdag 10-06-15 (14.00-16:00) Kennismakingsmiddag

Tijdpad reguliere aanmeldingen en Ambacht en Kunst klas 7 (1e leerjaar) schooljaar 2015-2016

Van 9 t/m 13 maart 2015 Aanmelding (compleet) bij ons binnen (zie aanmeldtijden)
Dinsdag 31-03-2015 (middag/avond) Aannamegesprekken
Woensdag 22-04-14 Brieven uitslag toelating worden vandaag per post verzonden
Uiterlijk donderdag 14 mei 2015 Retour ondertekende plaatsingsbevestiging per post binnen
Woensdag 10-06-15 (14.00-16:00) Kennismakingsmiddag
Contact

Voor vragen en of opmerkingen kunt u mailen naar aanname@novalis.nl.