Aanmeldingsformulier nieuwe leerlingen
Aanmelden nieuwe leerlingen

Aannameprocedure 2014-2015

In dit boekje leest u over de aannameprocedure voor aanmeldingen van leerlingen voor het eerste leerjaar, schooljaar 2014-2015. Tussentijdse aanmeldingen verlopen ongeveer via dezelfde procedure en voorwaarden, echter wordt hier afgeweken van het tijdpad (kijk voor meer informatie onder aan deze pagina).

Meer informatie