Aanmeldingsformulier nieuwe leerlingen

Heeft u géén aanmeldformulier via de basisschool ontvangen of is de leerling afkomstig van het Voortgezet Onderwijs?

Wij verzoeken u dit aanmeldformulier bij ons in te leveren. Let op: voor een aanmelding van een leerlingen afkomstig van de basisschool moet dit uiterlijk in de daarvoor bestemde aanmeldweek het geval zijn.

Aanmeldformulier


Bent u reeds in het bezit van een aanmeldformulier via de basisschool?

De informatie uit het aanmeldformulier dat u via de basisschool heeft ontvangen is niet voldoende voor een aanmelding op onze school. Wij verzoeken u het volgende formulier met aanvullingen uiterlijk in de daarvoor bestemde aanmeldweek, samen met het aanmeldformulier en de andere vereiste bijlagen, in te leveren. Zonder deze aanvullingen en vereiste bijlagen kan de aanmelding niet in behandeling worden genomen.

Aanmeldformulier

Aanmelden nieuwe leerlingen

Aannameprocedure 2014-2015

In dit boekje leest u hoe de aannameprocedure verloopt voor aanmeldingen van leerlingen voor het eerste leerjaar, schooljaar 2014-2015. Mogelijk zijn wij genoodzaakt een lotingsprocedure te moeten starten. Tussentijdse aanmeldingen verlopen ongeveer via dezelfde procedure en voorwaarden, echter wordt hier afgeweken van het tijdpad (kijk voor meer informatie onder aan deze pagina).

Vooraanmeldingen plusleerlingen en Kunst en Ambacht (K&A) klas 7 schooljaar 2014-2015

Uiterlijk 3 tot 7 februari 2014
Aanmelding (compleet) per post binnen
Februari/maart 2014 Aannamegesprekken
Woensdag 19-03-14 Brieven uitslag toelating leerlingen met ondersteuningsvraag worden vandaag per post verzonden
Uiterlijk woensdag 02-04-2014 Retour ondertekende plaatsingsbevestiging leerlingen met ondersteuningsvraag per post binnen
Woensdag 23-04-14
Brieven uitslag toelating k&a klas worden vandaag per post verzonden
Uiterlijk woensdag 14 mei
Retour ondertekende plaatsingsbevestiging k&a klas per post binnen
Woensdag 11-06-14 (13:45-16:00) Kennismakingsmiddag

Reguliere aanmeldingen klas 7 (1e leerjaar) schooljaar 2014-2015

Uiterlijk 10 tot 14 maart 2014 Aanmelding (compleet) per post binnen
Donderdag 03-04-14 (15.30-20.00) Aannamegesprekken
Woensdag 23-04-14 Brieven uitslag toelating worden vandaag per post verzonden
Uiterlijk woensdag 14 mei Retour ondertekende plaatsingsbevestiging per post binnen
Woensdag 11-06-14 (13:45-16:00) Kennismakingsmiddag

Meer informatie